گزارشی از تجمع اعتراضی مادران عزادار، هنرمندان و فعالین زنان در پارک لاله


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : روز شنبه 11 مهر ماه  طبق روال هر شنبه مادران عزادار به نشانه اعتراض به کشتار و شکنجه و زندان جوانانشان از ساعت 17:00 در میدان آب نمای پارک لاله تجمع کردند.تعداد مادرانی که در تجمع امروز شرکت داشتند  به بیش از 50 نفر می رسید .هما روستا هنرمند ییشکسوت بازیگر تئاتر ، تلویزیون ، سینماو کارگردان  برای ابراز همدردی و هم صدا شدن با مادران عزادار در جمع آنها حضور یافت .


هنوز چند دقیقه ای از تجمع آرام مادران نگذشته بود که چند مامور سرکوبگر مرد و زن نیروی انتظامی با یک خودروی  ون به سوی مادران آمدند و از آنها خواستار پایان دادن به تجمع اعتراضی اشان  شدند ، در غیر اینصورت عواقب بدی برای آنها خواهد داشت. تعدادی از مادران جلو رفتند و با آنها صحبت کردند که تجمع آنها یک تجمع کاملا آرام است و برای ابراز همدری و حمایت از مادران عزادار و اعتراض به  آنچه که بر آنها روا داشته شده است می باشد.


 
اما ماموران می گفتند که هیچ اتفاقی نیافتاده که شما می خواهید به آن اعتراض کنید .هر چه سریع تر متفرق شوید و اینجا را ترک کنید. مادران بدون توجه  به گفته های آنها، تا آخرین لحظه یعنی تا ساعت 18:00 زمان پایان اعتراضات هفتگی خود  در  سکوت در میدان آب نما تجمع کردندو اقدام به راه پیمائی به دور آن میدان نمودند. ماموران سرکوبگر موتور سوار آنها را همراهی می کردند وسعی داشتند که از پیوستن مردم به آنها جلوگیری کنند .مادران درپایان اعتراضات خود همگی دستهای خود را به علامت پیروزی برافراشتند.یکی از مادران از صحنۀ اعتراضات امروز  عکس و فیلم می گرفت که به محض متوجه شدن ماموران موبایل وی ضبط شد و تمام عکس ها و فیلم هایی که از تجمع و حضور مادران و ماموران گرفته شده بود توسط آنها پاک شد و موبایل وی مجددا تحویل داده شد.