سرکوب در داخل و امتیاز در خارج

 

روز گذشته نمایندگان حکومت های آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو با هم دیدار کردند. هردو طرف این دیدار را مثبت ارزیابی کردند. رژیم جمهوری اسلامی در شرایط سختی قرار گرفته. وضعیت داخلی آن بسیار شکننده و تضعیف شده است. فشار از بیرون می تواند بحرانهای داخلی رژیم را به شدت افزایش دهد. رژیم سعی خواهد کرد با دادن امتیاز در سطح بین المللی از افزایش بحران در داخل جلوگیری نماید. دیدار مسئول هئیت نمایندگی هسته ای رژیم با معاون وزارت خارجه آمریکا در همین راستا صورت کرفته است و با مواضع جدیدی که دولت اوباما در قبال رژیم اتخاذ کرده است، رژیم بهترین فرصت را برای نزدیکی به آمریکا و غرب به دست آورده است. همزمان با دیدار نمایندگان رژیم و دولت آمریکا در ژنو،  منوچهر متکي وزيرامورخارجه رژیم نیز با دو تن ازنمايندگان پارلمان امريکا در واشنگتن در باره برنامه هسته ای رژیم  گفتگو می کند.

 

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفتگوهای اتمی رژیم با گروه 1+5 را "سازنده" خواند. او گفت: "موضوعاتی مطرح و روی میز گذارده شد و ما اکنون منتظریم بینیم با چه سرعتی و آیا اصلا با پاسخی از سوی ایران روبرو خواهیم شد."

 

وی افزود: "من فکر می کنم روز سازنده ای بود اما هنوز قطعا روشن نیست. ما منتظر می مانیم و نقطه نظراتمان را همچنان مطرح می کنیم تا ببینیم ایران چه تصمیمی می گیرد."وزیر خارجه آمریکا خواهان اقدامات عملی روشن، مشخص و نتیجه بخش از سوی رژیم شد. گزارشی از جزئیات این ملاقات ها منتشر نشده است. ملاقات مسئولان دو حکومت ایران و آمریکا در این سطح، از فروردین ماه سال ۱۳۵۹ که روابط رسمی میان دو کشور قطع شد بی سابقه بوده است