فعال کارگری را پنچ ماه است به اتهام  اقدام "علیه امنیت ملی" در زندان نگه داشته اند


دوستان مهدی فراحی :  همه ساله در تمامی نقاط جهان اول ماه می (11 اردیبهشت ) روز جهانی کارگر از سوی کارگران و فعالین سیاسی  مورد توجه بوده و معمولا تجمعاتی به مناسبت این روز برگزار می گردد. در سال جاری مصادف با روز جهانی کارگر از سوی فعالین سیاسی کارگری فراخوانی منتشر گردید و مکان تجمع این روز در پارک لاله تهران معرفی شد و مشاهده گردید که خیل عظیمی از نیرو های ضد شورش در مکان حاضر گردیده و مانع از برگزاری مراسم مزبور شده و خیل عظیمی را بازداشت نمودند. هم اکنون حدود 5  ماه از این حادثه می گذرد و علی رغم آزادی اکثریت بازداشت شدگان به قید وثیقه گزارش ها حاکی از آن است که چند نفر از بازداشت شدگان کماکان در زندان به سر می برند. یکی از این افراد مهدی فراحی است که  یک بار پس از یک ماه از مدت باز داشت به مدت یک هفته به بند عمومی منتقل گردیده و توانسته با خانواده خود تماس داشته باشد و بار دیگر پس از حدود ۴۰ روز که در سلول انفرادی بوده مدت کوتاهی به بند عمومی منتقل شده و با خانواده خود تماس داشته است و از آن پس تا کنون در سلول انفرادی می باشد و خانواده وی تنها ۴ یا ٥ بار از طریق دریافت نامه از دادگاه ، موفق به ملاقات وی در زندان شده اند. بنابر گزارشات وکیل ایشان جرم ارائه شده در پرونده ی وی اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیر قانونی می باشد. از سوی دیگر با توجه به سردی  هوا و عدم امکانات لازم در سلول های انفرادی،  وی نیازمند لباس مناسب بوده که سازمان زندان از پذیرش لباس هایی که خانواده وی ارائه داده اند خودداری نموده است. همچنین در این مدت ٥ ماه دادگاه انقلاب از ارائه ی نتیجه بررسی پرونده وی و همچنین امکان ارائه وثیقه جلوگیری کرده وبه وکیل و خانواده ی وی پاسخ گو نیست.


با توجه به مدارک و شواهد مذکور اعلام می داریم که مهدی فراحی در شرایط سختی به سر می برد و از تمامی فعالین و سازمان های مدافع حقوق بشر و مدافع زندانیان سیاسی می خواهیم که به یاری وی بشتابند و موجبات آزادی وی را فراهم آورند.