رئیس دانشگاه شیراز: برخورد با حدود ٤٠ یا ۵٠ دانشجوی این دانشگاه ضروری است

 

خبرگزاری حکومتی مهر: رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه برخورد با حدود 40 یا 50 دانشجوی این دانشگاه ضروری است، گفت: پرونده تعدادی از دانشجویان متخلف در جریانات اخیر در دست بررسی است.محمدهادی صادقی گفت: طی چند ماه گذشته مشخص شد که عده‌ای کمتر از 40 یا 50 نفر در میان دانشجویان هستند که مستعد و عامل ایجاد تجمعات غیرقانونی هستند که دانشگاه باید با آنها برخورد کند. رئیس دانشگاه شیراز احتمال وابستگی این عده به تشکیلات خاص را رد کرد و گفت: این افراد خودسر عمل کرده و منجر به بر هم زدن نظم و آرامش محیط دانشگاه می شوند. وی افزود: دانشگاه با توجه به مسئولیتی که برای ایجاد فضایی آموزشی و علمی دارد، متعهد به حفظ نظم و جلوگیری از اخلال است و نمی‌تواند با اینگونه افراد برخود نکند.