اعتصاب کارگران پارچه بافی کرپ ناز

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران  : مطابق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، 250 کارگر شاغل در کارخانه پارچه بافی کرپ ناز در روزهای 21 تا 24 شهریور در اعتراض  به عدم پرداخت 4 ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشیدند. این کارخانه وابسته به بانک ملت و زیر نظر وزارت صنایع و معادن می باشد و کارگرانش در سه شیفت مشغول کار می باشند. در طی روزهای اعتصاب از طرف فرمانداری هرسین و اداره کار این شهرستان و نیز از طرف استانداری نمایندگانی جهت بررسی وضعیت به کارخانه رفته اند و در پایان کارگران از بیم اخراج به بهانه ورشکستگی کارخانه و با قبول دریافت حقوق یک ماه خود در دو نوبت، بر سر کارهای خود بازگشتند. این کارگران توافق کردند که ابتدا 200 هزار تومان به عنوان علی الحساب و سپس در نوبت دیگری در اوایل مهر ماه مابقی حقوق ماهانه خود را که تنها 275 هزار تومان است، دریافت کنند. ضمن آن که به کارفرمای خود اولتیماتوم دادند که درصورتی که تا پایان مهر ماه تمامی حقوق معوقه خود را دریافت نکنند، دوباره دست از کار خواهند کشید.