نویسنده آذربایجانی در زنجان دستگیر شد

 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران: محبوب بوداقی شاعر و نویسنده آذربایجانی در زرین آباد زنجان توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و اکنون در زندان تبریز به سر می برد. به گفته نزدیکان خانواده بوداقی ماموران اداره اطلاعات تبریز روز ۲۶ مرداد ۸۸ پس از مراجعه به مغازه این فعال فرهنگی آذربایجانی در شهر زرین آباد زنجان وی را بازداشت کرده اند. ماموران پس از بازداشت بوداقی با مراجعه به منزل وی، اقدام به بازرسی منزل کرده و دست نوشته ها و کتابهای وی را با خود برده اند. بوداقی پس از تحمل ده روز بازداشت در سلول انفرادی ادارات اطلاعات زنجان و تبریز به بند مالی زندان تبریز منتقل شده است. اعلام خبر بازداشت بوداقی پس از گذشت یک و نیم ماه از بازداشت وی در حالی صورت می گیرد که مسئولین قضایی در این مدت از پاسخگویی به سوالات خانواده این فعال فرهنگی در خصوص علت دستگیری و اتهامات او امتناع کرده اند و وی از حق ملاقات با وکیل محروم بوده است. این شاعر آذربایجانی در زندان بیمار شده و از امکان دسترسی به معالجه پزشکی مناسب را ندارد. بوداقی عضو انجمن ادبی اشراق زنجان و عضو هیات تحریریه ماهنامه فرهنگی بایرام زنجان است.