استقرار سرکوبگران بسیجی در اطراف ورزشگاه آزادی

 

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، در آستانه شهرآورد پایتخت، چماق داران بسیجی که این خبرگزاری آنها را" هيات رزمندگان غرب تهران و كرج با هماهنگی" نامیده است، در هماهنگی با مدیریت ورزشگاه آزادی از امشب در کنار درب غربی این ورزشگاه مسقر می شوند.  حسن ضیاء آذری مدیر مجموعه ورزشی آزادی از برپایی چادرهایی برای اسكان این سرکوبگران در شب پیش از بازی داربی و برگزاری نماز جماعت خبر داد و به ایسنا گفت: هیات رزمندگان غرب تهران و كرج طی مذاكره با معاون مجموعه ورزشی آزادی درخواست كردند كه شب قبل از بازی مقابل درب غربی فضایی را برای استراحت و اسكان تماشاگران شهرستانی آماده كنند. برپایی نماز جماعت از دیگر اقداماتی خواهد بود كه بنا است انجام شود.