احمدی نژاد رفسنجانی را به تمسخر گرفت

 

خبرگزاری حکومتی ایسنا: احمدي نژاد در ارزيابي خود از طرح هاشمي رفسنجاني براي خروج از وضعيت فعلي کشورو ايجاد تفاهم گفت: من چنين چيزي نشنيده ام و به طنز گفت: منظور نحوه بيرون رفتن ايشان از مجلس خبرگان هنگام پايان جلسه است. وي با تاکيد بر اينکه مگر وضعيت موجود چه شکلي است گفت: بايد از خود ايشان بپرسيد چرا از من مي پرسيد؟ وي در مورد زمان معرفي سخنگو نيز گفت: انشا الله به زودي معرفي خواهد شد.