منتظری نگران متلاشی شدن رژیم است  

 

منتظری به نامه اخیر مجمع زنان اصلاح طلب به این شرح ‏پاسخ داد:

بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏حضور محترم مجمع زنان اصلاح طلب


‏‏ضمن عرض سلام و تحيت؛ مطالعه مطالب ارسالى شما موجب نگرانى و تأثر‏ ‏بيش از پيش اين جانب گرديد. نگرانى هاى شما از حوادث و فجايع جارى و‏ ‏عواقب آن و اعمال خلافى كه متأسفانه به نام دين و حاكميت دينى انجام شده‏ ‏و مى
شود، و همچنين انتظارات شما و ساير اقشار جامعه از مراجع محترم و‏ ‏علماى بلاد و جامعه روحانيت كه بايد مدافع حيثيت دين و مذهب و ملجاء و‏ ‏پناهگاه مردم مظلوم باشند كاملا به حق و بجاست. دفاع از اسلام و حمايت‏ ‏از مظلوم - علاوه بر بيان احكام حلال و حرام - وظيفه اى است كه از جانب‏ ‏معصومين (ع) در زمان غيبت حضرت ولى عصر ارواحنافداه بر عهده عالمان‏ ‏دين گذاشته شده است.

 

‏اينجانب در حد توان، و بنابر احساس مسئوليت و وظيفه انسانى و شرعى ،‏ ‏در رابطه با حوادث و فجايع پس از انتخابات و تضييع حقوق معترضين به‏ ‏نتيجه انتخابات اخير و ضرب و شتم و كشتار عده اى بيگناه و نيز‏ ‏دستگيرى تعداد زيادى از نخبگان و فعالان سياسى و اعتراف گيريهاى‏ ‏اجبارى و خلاف شرع و هتك حرمت افراد با پخش مصاحبه هاى بى مايه ‏ ‏تلويزيونى مطالبى را عنوان نموده ام ; به اميد آن كه در جهت اصلاح امور و‏ ‏تنبه مسئولين مربوطه و جبران اعمال خلاف گذشته و بازگشت آرامش به‏ ‏جامعه و نيز اعتماد مردم به حاكميت منشأ اثر باشد.

 

‏مجددا به مسئولين مربوطه تذكر مىدهم از سرنوشت حكومت شاه و ساير‏ ‏حكومتهاى استبدادى در جهان عبرت بگيرند. در دنياى امروز با ايجاد‏ ‏خفقان و رعب و وحشت و جو پليسى و بگير و ببند منتقدان و پر كردن‏ ‏زندانها از انديشمندان و آزادى خواهان و اجبار نمودن آنان به اعتراف و‏ ‏اقرار نسبت به امور خلاف واقع نمى توان حكومت نمود. در حكومتى كه‏ ‏نخبگان منتقد و فعالان سياسى در زندان و تحت فشار و محروميت بوده و‏ ‏مداحان تملق گو و چاپلوسان، مورد تأييد و تكريم باشند، جامعه و مردم‏ ‏هرگز به فلاح و سعادت و رشد و ترقى راهى نخواهند يافت.

 

‏در ضمن آنچه را در شكوائيه خود در مورد فرزندان آورده ايد، به‏ ‏عزيزتان بگوييد يكى از اهداف آفرينش ، امتحان افراد است كه چه كسانى‏ ‏بهترين اعمال را دارند. خداى عزيز در آيه دوم سوره ملك مىفرمايد: (الذى خلق الموت والحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا) يعنى خداوند‏ ‏مرگ و زندگى را آفريد تا افراد آزمايش شوند كه چه كسى بهتر عمل‏ ‏مىكند. عده اى با رياست و حاكميت امتحان مىشوند تا معلوم شود در‏ ‏عمل تا چه حد پايبند ارزش ها خواهند ماند; و اين كه آيا خود و مقامات‏ ‏دنيوى را فداى ارزش ها مىنمايند و يا ارزش ها و اعتقادات را در خدمت‏ ‏مقامات و اميال چند روزه خود مىخواهند; و همچنين عده اى با محروميت و‏ ‏مظلوميت امتحان مىشوند تا معلوم شود در راه انجام وظيفه و دفاع از‏ ‏حقوق خود و ديگران تا چه حد صبر و استقامت مىكنند، كه در اين صورت‏ ‏طبق وعده الهى اجر بى حساب خواهند داشت؛ و يا اين كه مأيوس مىشوند‏ ‏و صحنه را براى قدرت طلبان خالى مىنمايند.

‏اميدوارم تا دير نشده مسئولين ما به خود آيند و روش و شيوه خود را تغيير‏ ‏دهند و اشتباهات گذشته را جبران نموده و فاصله بين مردم و نظام را با‏ ‏اخلاق كريمه و تأسى به معصومين (ع) از بين ببرند.

‏‏توفيق شما را در انجام وظائف شرعى و ملى و همچنين صبر و پايدارى شما را‏ ‏از خداوند بزرگ مسألت دارم.

 

‏‏7 مهرماه 1388 - 9 شوال 1430‏

قم المقدسة - حسين‏على منتظرى