ادامه تجمع اعتراضی خانواده های دستگیرشدگان

 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده تجمعات اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان 27 شهریور در مقابل دادگا انقلاب و زندان اوین ادامه یافت.خانواده ها خواهان مطلع شدن از وضعیت فرزندان و بستگانشان و آزادی آنها هستند. روز چهارشنبه 8 مهرماه بيش از 100 نفر از خانواده بازداشت شده ها همچون روزهاي گذشته از صبح در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند.و خواهان رسيدگي به وضعيت عزيزانشان و آزادي آنها بودند.تعداد زيادي از اين خانواده ها به دليل وعده هاي دروغين مسئولين دادگاه انقلاب تا پايان وقت اداري به انتظار خبر كفالت و آزادي عزيزانشان مي ايستند.


اذیت و ازارهای مسئولين دادگاه انقلاب به جاي جواب دادن به آنها هر روز با وعده های دروغین آنها را به جاهاي مختلف پاس مي دهند.در زندان اوين به آنها مي گويند به مسئول امور زندانها در دادستاني مراجعه كنيد يك روز مي گويند به قاضي پرونده مراجعه كنيد كه خانواده ها حتي نمي دانند قاضي پرونده چه كسي است؟ و بايد به چه كسي مراجعه كنند؟ يك روز مي گويند پرونده ها هنوز در دست بررسي است و بايد با بازپرسي تماس بگيريد فعلا به قاضي هيچ ربطي ندارد. از طرفي به خانواده ها استعلام رايانه اي داده نشده تا بدانند پرونده در كدام شعبه بازپرسي است .يك روز مي گويند همه چيز دست دادستاني و قوه قضاييه است به آنها مراجعه كنيد و هر از چند روزي براي ساكت نگهداشتن خانواده ها نام عده اي را براي گذاشتن كفالت و آزادي اعلام مي كنند. و به بقيه مي گويند برويد خودمان با شما تماس مي گيريم و ماندنتان در اينجا بي فايده است و اگر خانواده اي اعتراض كند به او وعده دروغین انتظار کشیدن می دهند و مي گويند تا آخر وقت اداري منتظر باش شايد اسامي جديدي اعلام شود در صورتي كه خود كاركنان و منشي هاي دادگاه انقلاب مي دانند كه اسامي جديدي اعلام نخواهد شد.


و اگر هم قرار كفالت براي بازداشتي گذاشته بشود خانواده را مدتها پشت در زندان اوين به انتظار آزادي عزيزانشان نگه می دارند و حتي به آنها اجازه استفاده از سرويس بهداشتي بخش اداري را داده نمی شود.


تمامي خانواده ها اعتراض مي كنند كه هر روزبلاتكليف و سرگردان تر از روز قبل مي شوند و از آنجايي كه هيچ خبري از عزيزان خود ندارند روز به روز به نگراني آنها افزوده مي شود. در مقابل زندان اوين هم حدود 50 نفر از خانواده ها تجمع كردند و خواهان ملاقات و آزادي عزيزانشان بودند.با توجه به اينكه امروز آخرين روز هفته كاري است تعدادي از خانواده پوشاك براي عزيزان خود آورده بودند كه بعد از چند ساعت معطل نگهداشتن خانواده ها به بهانه هاي مختلف بالاخره لباس ها از انها گرفته شد.اما بعد از آن ماموران جلوي درب دژباني مانع ايستادن آنها شدند و با فرياد خانواده ها را به پايين زندان فرستادند و خانواده ها در زير پل به تجمع خود ادامه دادند.