وكيل دادگستري به سه سال زندان محکوم شد


هرانا: يك وكيل دادگستري كه در جريان راه‌ پيمايي آرام مورد هجوم افراد خود سر قرار گرفته بود زماني كه از خودعكس العمل نشان داد، دستگير و به 28 ماه حبس محكوم شد.به گزارش خبرگزاری هرانا، عبدالله نژاد كه خود وكيل دادگستري و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق است در جريان برگزاري يكي از راه پيمايي هاي آرام بعد از اعلا م نتايج انتخابات ، زماني كه از متروي آزادي خارج شد در خيابان شادمان مورد هجوم و ضرب و شتم يكسري لباس شخصي قرار گرفت كه در واكنش به يكي از آنها از خود عكس العملي نشان مي دهد كه در همين حين يك دوربين فيلمبرداري اين صحنه را ضبط مي كند. وبعداز چندي بازداشت مي شود.


وکیل وی در این زمینه گفت :ما در دادگاه  حاضر شديم و زماني كه به موکل من اتهام تمرد در مقابل مامورين تفهيم شد به قاضي پرونده اعلام كرديم آيا آن شخصي كه مورد عكس العمل موكلم قرار گرفته اگر مامور بوده است؟ ‌اگر مامور است چرا در دادگاه حاضر نشده است كه دادگاه به اين توضيحات اعتنايي نكرد و تنها با استناد به فيلم ضبط شده موكلم را به 28 ماه حبس محكوم كرد.