در ادامه جداسازی جنسیتی در جامعه، خبرنگارهاي زن و مرد هم باید جدا بايستند


روزنامه حکومتی ايلنا: رئيس پليس پيشگيري ناجا گفت: بايد تدابيري بياتديشيم كه از اين پس خبرنگاران خانم و آقا با فاصله از هم بايستند تا از نظر اخلاقي و اسلامي مشكلي پيش نيايد.به گزارش خبرنگار ايلنا، پس از پايان حضور سردار احمدي‌مقدم در جمع خبرنگاران و پاسخ او به پرسش‌هاي آنان سردار نوروزي رئيس پليس پيشگيري ناجا خبرنگاران را فراخواند و در حالي كه تصور مي‌شد او مي‌خواهد خبري را اعلام كند گفت: بايد تدبيري شود تا از اين پس خبرنگاران خانم و آقا جدا باشند چرا كه در اين شلوغي از نظر اخلاقي و اسلامي درست نيست كه خبرنگاران كنار هم باشند.وي افزود: در جريان مصاحبه خبرنگاران با سردار احمدي‌مقدم اين موضوع را ديدم كه اميدوارم مركز اطلاع‌رساني از اين بعد اين تدبير را براي جدايي خبرنگاران خانم و آقا بينديشد.