مهدی خزعلی : پدرم نگران است پس از مرگ ایشان با من چه خواهند کرد

 

وبلاگ مهدی خزعلی : دیروز آخرین جلسه خبرگان رهبری بود، ظهر پدر به منزل می روند و خبر بازگشت من از سفر و ماجرای فرودگاه را به ایشان می دهند، معظم له با اطلاعات تماس می گیرند تا جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه و حقیر در منزل معظم له تشکیل شود، متاسفانه ساعتی بعد به دلیل سکته خفیف مغزی در ccu بیمارستان شهید رجایی بستری می شوند.

  درccu به ملاقات پدر رفتم، از اجلاس خبرگان می گفتند، از نطق خودشان و آقای علم الهدی و نقدی بر سخنان دستغیب، نگران من بودند و این که پس از ایشان با من چه خواهند کرد! می فرمودند : تا هستم می خواهم مسئله تو حل شود !  راست می گویند، من هم فکر می کنم خدای ناکرده اگر پس از صد و بیست سال - که عمر پدر دراز باد - سایه او بر سر ما نباشد، چه انتقامی که از من نخواهند گرفت!

  من بر این باورم، اگر شکنجه جسمی در زندان نداشتم ، برای این بود که به معظم له ثابت کنند که ما در زندان ها شکنجه نداریم، نمی خواستند با شکنجه من یک حامی بزرگ را از دست بدهند، اینجا باید اعتراف کنم، از این رانت بهره برده ام، اگر روزی سایه پدر بر سر من نباشد، کهریزک ایستگاه اول من است!

  من هم امیدوارم در حیات پدر پرونده غیر قانونی و بی محتوای دادگاه انقلاب بسته شود، اگر این پرونده غیر قانونی و بازداشت و زندان غیر قانونی و اخیراً ممنوع الخروجی غیر قانونی ادامه پیدا کند، از آستانه تحمل من خارج و به گونه ای دیگر با ظلم و دروغ و بی ناموسی برخورد خواهم کرد که نه به صلاح من است و نه به نفع آنان!

  من به برادران اطلاعاتی و دستگاه قضایی توصیه می کنم پا روی دم من نگذارند، به عبارت مودبانه تر " پا در کفش من نکنند"  کم کم از حوصله، صبر و تحمل حقیر خارج می شود و آنگاه به خونخواهی پدر خواهم نوشت، برای من سلامت پدر مهمتر است از آنچه آقایان مهم می دانند!

  صداقت داشته باشید، از خر شیطان پیاده شده و دست از سر کچل ما بردارید، صادق باشید، دروغ نگویید و این پیرمرد را با دروغ های شاخدار فریب ندهید، وسائل شخصی من و فرزندانم را که به ناحق از دفتر و منزل برده اید، بازگردانید، مرا به حال خود بگذارید، من هم شما و این سیاست بی ناموس را به حال خود می گذارم!

  امشب هم به ccu نزد پدر می روم، امیدوارم با صحت و سلامت از بیمارستان مرخص شوند، اگر برای معظم له هر عارضه ای پیش آید، من شما را در خون پدر مسئول می دانم، از هر چه بگذرم از این مهم نخواهم گذشت!

والسلام  3/7/1388  مهدی خزعلی