مخالفت خامنه ای با حذف دستغيب از مجلس خبرگان


پارلمان‌نيوز
حکومتی: اقدام برخى اعضاى مجلس خبرگان براى حذف آيت‌الله دستغيب، نماينده مردم استان فارس در مجلس خبرگان با مخالفت صريح مقام معظم رهبرى متوقف شد. آيت‌الله دستغيب در پى بروز ناآرامى‌هاى انتخاباتي، اقدام به انجام سخنرانى‌هاى انتقادى و صدور بيانيه‌هاى نسبتا تندى عليه عملکردهاى افراطى برخى نهادها کرده و اخيرا خواستار دادن تريبون به ميرحسين موسوى و مهدى کروبى شده بود.


به نوشته حيات‌نو، برخى اعضاى مجلس خبرگان در جريان نشست اخير اين مجلس اقدام به جمع آورى امضا جهت عزل آيت‌الله دستغيب از نمايندگى استان فارس کردند. ظاهرا بر اساس آئين‌نامه مجلس خبرگان براى بررسى درخواست عزل يکى از نمايندگان دست کم بايد 20 تن از نمايندگان خبرگان از هيئت رئيسه تقاضا کنند، سپس هيئت رئيسه درخواست را به کميسيون تحقيق جهت بررسى ارجاع خواهد داد و در صورت بررسى کميسيون تحقيق و موافقت اين کميسيون، موضوع به رأى نمايندگان خبرگان گذاشته خواهد شد.


در جلسه روز پنجشنبه نمايندگان خبرگان با رهبرى ، هاشمى شاهرودي، تهيه درخواست مذکور را به اطلاع ايشان رساند که با مخالفت صريح رهبر انقلاب مواجه شد. آيت‌الله خامنه‌اى با تاکيد بر اينکه اظهار نظر ايشان به معناى تکليف بر اعضاى مجلس خبرگان نيست، تصريح کردند که با اين گونه اقدامات و حذف کسانى که در مسائل جزيى اختلاف نظر دارند ، مخالف اند. ايشان خطاب به خبرگان فرمودند: اين به نظر من اقدام خيلى مناسبى نيست. حالا من البته نمى خواهم به خبرگان تکليفى بکنم يا چيزى را به عنوان تکليف بگويم؛ سليقه‌ من اين است. بالاخره يک نفر عقيده‌ ديگرى در يک مسئله‌ خاصى دارد؛ اينجور نيست که در مبانى و اصول اختلافى وجود داشته باشد و به نظرم نمى‌آيد اينجورى باشد.