احضار دو دانشجوی شیراز به دادگاه انقلاب و کمیته انضباطی

 

خبرنامه امیرکبیر: طبق خبرهای رسیده 2 تن از فعالین دانشجویی روز شنبه به دادگاه انقلاب و کمیته انضباطی احضار شدند.به گزارش خبرنامه امیرکبیر محسن بنام دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کاوه اولادی دانشجوی دانشگاه شیراز واحد داراب، دانشجویانی هستند که روز شنبه مصادف با 4 مهر ماه احضار شدند.پیش از این در هفته دوم شهریور ماه نیز اعلام شد که 5 دانشجوی دیگر دانشگاه شیراز به وزرات اطلاعات احضار شده اند.نگرانیها نسبت به اعتراضات دانشجویی باعث شده است که روند احضار دانشجویان دانشگاههای مختلف طی 2 ماه اخیر به شدت افزایش یابد.