تاسيسات جديد اتمى رژیم در یک پایگاه زیرزمینی متعلق به سپاه پاسداران قرار دارد


راديو فردا : روسيه و چين خواستار همكارى فورى ايران با آژانس براى تحقيق درباره تاسيسات جديد اتمى خود شدند و آمريكا نيز مى گويد كه اين تاسيسات در مجموعه اى از تونل هاى يك پايگاه نظامى تحت كنترل سپاه پاسداران قرار دارد.آژانس بين المللى انرژى اتمى روز جمعه اعلام كرد، ايران در روز ۲۱ سپتامبر به آژانس اطلاع داده است كه در حال ساخت تاسيسات جديد غنى سازى اورانيوم است.على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى ايران نيز با انتشار بيانيه اى تاييد كرد كه جمهورى اسلامى در حال ساخت اين تاسيسات است. با اين حال وى به زمان آغاز و پايان ساخت آن اشاره نكرده است. انتشار اين خبر موج گسترده ای از واكنش رهبران كشورهاى غربى را به دنبال داشت و باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا، از ايران خواست تا در باره اين تاسيسات شفاف سازى كند.