اعتراضات خانواده های دستگیرشدگان روز قدس و اسامی ٢۵ تن از دستگیرشدگان


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده خانواده های دستگیرشدگان 27 شهریورهمزمان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و نسبت به وضعیت مبهم عزیزان خود و عدم مشخص بودن محل بازداشت و شکنجه های جسمی،جنسی و روحی آنها شدیدا نگران هستند و خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط  عزیزان خود هستند.
روز شنبه 4 مهرماه حدود 150 نفر از خانواده بازداشت شده ها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند و خواهان آزادي فوري عزيزان بي گناه خود بودند.از صبح همزمان با شروع ساعت كاري دادگاه انقلاب يعني 08:00 صبح خانواده ها يكي يكي به داخل دادگاه انقلاب وارد می شدند و در صف طولانی  استعلام رايانه اي مي ايستادند و منتظر مي شدند تا ببينند نام بازداشتي آنها بالاخره بعد از يك هفته از طرف دادگاه انقلاب مورد تاييد می گیرد؟‌آيا نوع اتهام و نام  شعبه امنیت وبازپرس پرونده به آنها اعلام مي شود؟


امروز نام عده اي از بازداشت شده هاي روزجمعه 27 شهريور بدون ذكر نوع اتهام و شعبه بازپرسي تاييد شد ولی نام عده اي هنوز به تاييد دادگاه انقلاب نرسيده كه باعث اعتراض خانواده ها شد و خانواده ها با عصبانيت مي گفتند اين چه دادگاهي است عزيزانمان را در خيابان خودسرانه بازداشت كرده ايد يك هفته از بازداشت غيرقانوني عزيزانمان گذشته اما هنوز دادگاه انقلاب از اعلام اسامي كامل بازداشت شده ها سرباز مي زند. حداقل بگوييد بر سر آنها چه آورده ايد سالم هستند ، زنده اند آنها را كجا برده ايد ، به چه جرمي آنها را بازداشت كرده ايد، دردمان را به چه كسي بگوييم.
عده اي از خانواده ها با دفتر حداد تما س می گرفتند.  منشي دفتر حداد نيز به سختي به تلفن ها جواب مي داد و زماني كه خانواده ها در مورد وضعيت بازداشت شده ها مي پرسيدند. منشي دفتر از آنها سوال مي كرد نام بازداشتي تاييد شده يا نه اگر نام بازداشتي هنوز از طرف دادگاه انقلاب تاييد نشده بود به آنها مي گفت: هر وقت اسم بازداشتي تاييد شد تماس بگير و سريع تلفن را قطع مي كرد و اجازه هيچ گونه صحبتي به خانواده ها نمي داد. اگر نام بازداشتي تاييد شده بود منشي دفتر حداد مي گفت: برويد تا زمانی که  ما به شما اطلاع ندادیم مراجعه نکنید حضور شما بي مورد است با هيچ رسانه اي هم تماس نگيريد به زودي براي گذاشتن كفالت با شما تماس گرفته مي شود.
 
رفته رفته كه تعداد خانواده ها بيشتر مي شد ماموران جلو درب دادگاه انقلاب مانع ايستادن آنها در مقابل دادگاه انقلاب مي شدند و با لحن تندي آنها را از مقابل دادگاه انقلاب دور مي كردند كه در چند مورد باعث ايجاد درگیری لفظي بين خانواده ها و ماموران شد.


 
بيشتر نگراني خانواده ها در مورد شكنجه و تجاوز جنسي و به خصوص در مورد دختران است .خانواده ها با نگراني از صبح تا پايان وقت اداري در مقابل دادگاه انقلاب مي ايستند تا شايد تعدادي اسم براي گذاشتن كفالت و وثيقه اعلام شود معمولا هر روز از هر خانواده اي يك نفر به دادگاه انقلاب و يك نفر به زندان اوين مراجعه مي كند تا شايد در يكي از اين دو محل بتوانند خبري از وضعيت عزيزان خود بگيرند.هنوز مكان نگهداري عده اي از بازداشت شده ها مشخص نيست و خانواده ها همچنان در سرگرداني و نگراني بسر مي برند.   


همچنین در مقابل درب دژباني زندان اوين نيز حدود 100 نفر از خانواده ها تجمع اعتراضی بر پا كردند و خواستار آزادي عزيزان خود بودند.اعتزاضات خانواده که از صبح شروع شده است همچنان ادامه دارد.
 
لیست جدیدی از اسامي تعدادي از بازداشت شده هاي روز جمعه 27 شهريور جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد.


١- مريم رشيدي 26 ساله در وليعصر بازداشت و به اوين منتقل شده
٢-  مونا اوتادي 28 ساله فوق ديپلم طراحي دوخت در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده
٣- سمانه اميري 30 ساله و متاهل در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
٤- كتايون شاهين فر 28 ساله در فاطمي بازداشت و به اوين منتقل شده
٥-  پيمان كاويان 29 ساله ليسانس فلسفه در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
٦- احمدرضا باباپور ديلمي 31 ساله متاهل در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده سه روز بعد از بازداشت با خانواده خود تماس گرفته است.
٧ -سعيد عربلودر جمالزاده بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
٨- منصور كاظم زاده 33 ساله شغل زاد در وليعصر بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
٩- امير خاني 27 ساه ليسانس ابزار دقيق در بلوار كشاورز توسط لباس شخصي ها بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
10- آرش شهبازي 22 ساله در آزادي بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
11- بهزاد خوشنام فراهاني  29 ساله ليسانس متالورژي درطالقاني بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
12-- محمد صادق غلامرضايي 25 ساله ديپلم مجسمه سازي و گرافيك درفلسطين بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص است.
13- ابوالفضل الله دادي 21 ساله دانشجوي كامپيوتر در ونك بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
14-مسعود شيرزاد 30 ساله ليسانس حسابداري در طالقاني بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
15-علي هاشميان 20 ساله دانشجو در ونك بازداشت و به زندان اوين منتقل شده
16- حسين خليل زاده 16 ساله در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
17-محسن فرهنگ 23 ساله دانشجوي جامعه شناسي در فلسطين بازداشت و به اوين منتقل شده
18- امين آرمين 24 ساله در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
19- احمد عدل 26 ساله شغل آزاد در وليعصر بازداشت و به اوين منتقل شده
20- فردين برزگر 31 ساله شغل آزاد در ويلا بازداشت و به اوين منتقل شده
21-  فريدون زاهد 26 ساله ديپلم برق در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده
22- مهدي موسوي 19 ساله شغل ازاد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده
23- محمد كياسري 31 ساله درآزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
24- متين حيدرزاده 30 ساله ليسانس عمران و در كنكور فوق ليسانس امسال نيز پذيرفته شده در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده است.
25- بابك خدايي 20 ساله دانشجوي ديريت صنعتي در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده است.

 

با این لیست تا به حال ما توانستیم اسامی 59 نفر از دستگیر شدگان 27 شهریور فقط در تهران را منتشر کنیم. این درحالی است که نیروی انتظامی ولی فقیه تعداد دستگیر شدگان 27 شهریور را 35 نفر اعلام کرده است.