فعال دانشجويی به سی ضربه شلاق و محکومیت از تحصیل محکوم شد

 

خبرنامه امیرکبیر: یک دانشجوی دانشگاه آزاد ارومیه پس اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به دو ترم تعلیق توسط دانشگاه و دویست هزار تومن جزای نقدی و سی ضربه شلاق توسط دادگاه انقلاب شهر ارومیه محکوم شد.مسعود علوی در روز 26 خرداد ماه و به هنگام شرکت در تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ارومیه، توسط حراست دانشگاه بازداشت به اداره اطلاعات ارومیه تحویل داده شد.وی پس از یک روز آزاد شد اما در دادگاه به سی ضربه شلاق تعزیزی به جرم برهم زدن نظم عمومی و تخریب اموال عمومی به محکوم شد.این در حالی است که تجمع دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به تقلب در انتخابات در داخل دانشگاه برگزار شده بود.