افشای دو تأسیسات مخفی اتمی رژیم در تهران

 

سایت فارسی رایو فرانسه: سازمان مجاهدین خلق ایران درکنفرانس مطبوعاتی درپاریس مدعی شد که رژیم ایران دو تأسیسات مخفی درتهران وحومۀ آن دارد که از آنها برای ساختن کلاهک های اتمی استفاده می کند. مهدی ابریشمچی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران با اعلام این خبر در کنفرانس مطبوعاتی پاریس افزود که این سازمان اطلاعات مربوط به این دو تأسیسات را که به تازگی به دست آورده در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی گذاشته است.

به گفتۀ مهدی ابریشمچی، فعالیت های مربوط به سیستم های انفجار بمب اتمی در مرکز تحقیقات تکنولوژی انفجار و اصابت، وابسته به وزارت دفاع رژیم ایران انجام می گیرد.

به ادعای سازمان مجاهدین خلق ایران این مرکز ستاد اصلی و شماری شعبه در تهران و حومۀ آن دارد و خود این ستاد دارای واحد تحقیق، واحد تولید و واحد آزمایش است.

سازمان مجاهدین خلق مدعی است که فرماندهی مرکزی این ستاد در ساختمان پنج طبقه ای واقع در تهران پارس، در شرق تهران است که به اسم یکی از کارکنان این مرکز خریداری شده تا وابستگی آن به وزارت دفاع پنهان بماند.

سازمان مجاهدین خلق گفته است که دومین تأسیسات مخفی اتمی رژیم ایران در حوالی رودخانۀ جاجرود و در روستا سنجاریان واقع شده و در آن بخشی از سلاح اتمی ساخته می شود.

این سازمان مخالف حکومت اسلامی ایران گفته است که مساحت این تأسیسات سه هزار متر مربع است و به وسیلۀ دیوارهای بلند سیمانی پنهان می شود. این تأسیسات به گفتۀ مهدی ابریشمچی دارای دالان های زیرزمینی است که به کوه های اطراف منتهی می شوند.

مهدی ابریشمچی همچنین گفته است که در این تأسیسات قطعات قسمت های لازم برای آزمایشات و وسایل تکنولوی پیشرفته ساخته می شود و دستگاه های تراشکاری لیزری برای پرداختن قطعات در همین تأسیسات مورد استفاده قرار می گیرند.

به گفتۀ سازمان مجاهدین مواد انفجاری تولید شده در تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران آزمایش می شوند که کارش در واقع تولید مواد انفجاری متعارف است.

گفتنی است که برای اولین بار سازمان مجاهیدن خلق ایران با ارایۀ تصاویر ماهواره ای در کنفرانس مطبوعاتی ای در آمریکا از فعالیت های مخفی اتمی رژیم ایران در سال دوهزار و دو پرده برداشت.