دو روزنامه نگار زندانی در دادگاه

 

هرانا : صبح روز گذشته محمد قوچانی و سعید لیلاز دو روزنامه‌نگار زندانی به دادگاه انقلاب اعزام شدند. محمد قوچانی سردبیر روزنامه‌ی توقیف شده‌ی اعتماد ملی به همراه سعید لیلاز  تحلیل گر اقتصادی و روزنامه نگار که در پی بازداشت‌های گسترده و فله‌یی بعد از انتخابات بازداشت شده بودند از زندان اوین به شعبه‌ی 28 دادگاه انقلاب اعزام شدند.دلایل اعزام این زندانیان به دادگاه انقلاب و شعبه مذکور که ریاست آن بر عهده قاضی مقیسه است مشخص نیست.