فرانسه حاضر نیست تروریست جمهوری اسلامی را با دختر فرانسوی مبادله کند


صدای آمريکا : رئيس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه پيشنهاد محمود احمدی نژاد را در زمينه مبادله زندانيان باجگيری ناميد و گفت هرگز حاضر نمی شود قاتل شاهپور بختيار، نخست وزير پيشين ايران را در مقابل کلوتيلد ريس تحويل دولت ايران دهد.

کلوتيلد ريس يک دانشجوی فرانسوی است که به اتهام شرکت در اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری ايران تا کنون در زندان جمهوری اسلامی به سر می برد.

آقای سارکوزی گفت هرگز به خود اجازه نمی دهد در امور قضايی کشور برای آزادی قاتل شاهپور بختيار مداخله کند. وی می گويد مسئله بازداشت قاتل بختيار يک مسئله صرفاً قضايی است و هر گونه تصميمی در اين مورد بر عهده قوه قضايیه فرانسه است.

قاتل نخست وزير پيشين ايران از ۱٨ سال پيش تا کنون در بازداشت دولت فرانسه به سر می برد و دوران محکوميت وی بزودی به سر خواهد رسيد.

آقای سارکوزی در اشاره به نطق افتتاحيه پرزيدنت اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نکاتی که در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران ايراد کرد، گفت، مسئله اعمال تحريمها بر ايران بايد تا پايان سال جاری عملی شود.

آقای سارکوزی اين نکته را گوشزد کرد که در مورد گفتگو و مذاکره با دولت ايران تا حال پيشرفتی حاصل نشده است. وی افزود: دلم می خواهد به رهبران ايران گوشزد کنم که اگر به اميد پاسخ و واکنش منفعلانه جامعه بين المللی نشسته اند تا برنامه نظامی هسته ای شان را از پيش ببرند، سخت در اشتباهند.

از سوی ديگر، فردريک راينفلت، نخست وزير سوئد و رئيس اتحاديه اروپا از روز چهارشنبه در جريان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از از دولت جمهوری اسلامی ايران خواست نگرانيهای جامعه بين المللی را نسبت به برنامه اتمی شان درک کنند، به تعهدات بين المللی و منطقه ای احترام بگذارند و به کشورهای ديگر اعتماد کنند.

آقای راينفلت افزود، برنامه اتمی ايران در سطح بين المللی و در روند صلح و امنيت جهانی، ثبات منطقه خاورميانه و روند مبارزه با توئليد و تکثير تسليحات کشتار جمعی يک چالش بزرگ به حساب می آيد.

نخست وزير سوئد از دولت ايران جهت جلب اعتماد جامعه بين المللی با قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد همکاری کند و سهمی در برقراری صلح در خاورميانه بر عهده گيرد.