سرکوب در داخل، درهای باز در خارج: رژیم از آمریکا اورانيوم غنی شده خریداری می کند

 

صدای آمريکا : محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در مصاحبه ای با روزنامه واشنگتن پست برای برگزاری ديداری ميان کارشناسان هسته ای ايران و دانشمندان آمريکايی در تلاشی برای ايجاد اعتماد و رفع نگرانی ها از برنامهء هسته ای تهران اعلام آمادگی کرد. او در ادامه گفت ايران در صدد است از ايالات متحدهء آمريکا اورانيوم غنی شده برای مصارف پزشکی خريداری کند. آقای احمدی نژاد در ادامه سخنانش، گفت که پذيرفتن اين پيشنهاد نشانهء تعهد دولت آمريکا برای برقراری ارتباط با ايران است و عدم پذيرش آن هم می تواند دليلی برای ادامهء غنی سازی اورانيوم در ايران باشد. اول اکتبر يکی از ديپلمات های ارشد ايرانی با همتايانش از آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان برای مذاکراتی دربارهء برنامه هسته ای ايران در ژنو ملاقات خواهد کرد. آقای احمدی نژاد گفت پيشنهاد جديد ايران در اين مذاکرات مطرح می شود. ايران راکتوری را که برای مصارف پزشکی از آن استفاده می شود در دوران شاه از آمريکا خريد. گفته می شود بعد از انقلاب در ايران اورانيوم مورد استفاده از آرژانتين خريداری شده است . آرژانتين فروش اورانيوم به ايران را در سالهای دههء هشتاد متوقف کرد. آقای احمدی نژاد نسبت به ايجاد تغيير در روابط ايران و آمريکا ابراز اميدواری کرد. ولی هشدار داد که دولت جديد آمريکا نبايد سياست های قديمی را با زبانی جديد پيش بگيرد. واشنگتن پست در مقاله ای مصاحبه احمدی نژاد با خبرگزاری اسوشيتدپرس را که درست پس از ورودش به ايالات متحده انجام داده منعکس کرده است. به نوشته اين روزنامه  اقای احمدی نژاد از باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا خواسته است که به ايران به عنوان يک دوست نگاه کند نه به عنوان تهديد. به نوشته واشنگتن پست آقای احمدی نژاد خواستار مذاکرات آزاد و باز در مورد مسأله هسته ای در نشست با سران شش قدرت جهانی که قرار است هفته آينده برگزار شود شد ولی تأکيد کرد که در مورد برنامه هسته ای خود تعامل نخواهد کرد. اين روزنامه نوشته است احمدی نژاد در طول مصاحبه لحن آرام خود را حفظ کرد و هرازگاهی لبخند می زد البته بيشتر در مواردی که از پاسخهای خود راضی بود. برخی از پرسشها نيز واکنش اعضای هيأت همراهش را به همراه داشت که بين خود صحبتهايی رد و بدل می کردند. واشنگتن پست می نويسد محمود احمدی نژاد در مصاحبه اش با خبرگزاری اسوشيتدپرس  هولوکاست را انکار نکرد و سخنانش به نسبت گذشته ملايمتر بود . آقای احمدی نژاد گفته است قصد ندارد در مورد وقايع تاريخی بحث کند و تمرکزش بر ظلمی است که بر فلسطينيان روا شده و سرزمينشان را از آنها گرفته است.