راهپيمايي چند هزار نفري در مشهد/ سی نفر دستگیر شدند


در هشتم مرداد ماه مردم مشهد همراه با مردم سراسر كشور، مراسم چهلم کشته شدگان جنبش مردم را با شكوه تمام برگزار كردند. به گزارش شاهدان عيني در حالي كه حضور نيروهاي امنيتي ، نظامي و انتظامي در اطراف پارك ملت، ميدان آزادي ، ميدان استقلال ، بلوار معلم ، بلوار سجاد و خيابان آزادشهر بسيار چشمگير بود. بيش از سه هزار تن از مردم شهر مشهد در پارك ملت راهپيمايي کردند. چند هزار نفره نیز در امتداد بلوار سجاد مشهد راهپيمايي كردند.


بنا به اين گزارش همچنين جمعیتی بيش از 300 نفري از دانشجويان و جوانان در ضلع غربي پارك ملت و امتداد خيابان آزادشهر در حالي كه لباس هاي متحدالشكل سياه به تن داشتند با در دست داشتن شمع به سمت چهارراه آزادشهر حركت كردند ، كه اين راهپيمايي با حمله يگان هاي گارد ويژه و لباس شخصي ها به خشونت كشيده شد. گزارش ها از بازداشت بيش از 10 معترض دختر و پسر در اين حملات حكايت دارد.


گفتني است كه نيروهاي بسيجي و انصار شهر مشهد به سركردگي حميد استاد در حالي كه به اسلحه كلت كمري و بيسيم مجهز بودند به صورت گسترده و كاملا مشهودي در بين جمعيت حاضرشده  و به دستگيري ، ضرب وشتم و ارعاب مردم شهر مشهد پرداختند . به گفته يكي از شاهدان عيني در مورد  اين افراد گفت: لباس شخصي ها و انصار براي ايجاد رعب و وحشت اسلحه هاي خود را به صورت هويدا و آشكارا در كنار شلوارشان قرار داده بودند و از طرز قرار دادن اسلحه و استفاده از بيسيم كاملا مشخص بود كه اين سركوبگران غير حرفه اي هستند و فقط براي سركوب مردم مسلح شده اند. نيروهاي گارد ويژه و انتظامي شهر مشهد به مدت بيش از يك ساعت خيابان آزادي حدفاصل ميدان استقلال و ميدان آزادي را مسدود كردند و براي جلوگيري از افزايش معترضان اجازه عبور و مرور به عابران و خودرو ها را نميداند.


از تمامي خيابان ها و ميادين اطراف پارك ملت و بلوار سجاد گزارش شده است كه نيروهاي انتظامي و لباس شخصي به صورت مكرر به جمعيت هاي در حال تشكيل مردم حمله كرده و آنان را متفرق دستگیر شده اند.