فردا دادگاه سی نفر از  دستگیرشدگان خياباني در تهران برگزار می شود


قرار است فردا صبح-شنبه دهم مردادماه- سی نفر از دستگیرشدگان اخیر به اتهام ایجاد اغتشاش در یکی از شعبه های بیدادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شوند. به گزارش خبرگزرای حکمتی ایسنا، با صدور كيفرخواست براي حدود سی نفر از شرکت کنندگان راه پیمائی های میلیونی مردم ، اين افراد فردا در يكي از شعبات بیدادادگاه اسلامی محاكمه خواهند شد بنا به این گزارش، آنها در كيفرخواست صادره متهم به اقدام عليه امنيت كشور(بخوان اقدام علیه امنیت حکومت)، اخلال در نظم عمومي و تخريب اموال عمومي و اماكن دولتي و ...هستند. برخی از آن ها را هم متهم کردند با پروهای سیاسی در خارج کشور رابطه داشته اند. هدف رژیم از محاکمه سریع این عده، ایجاد ترس و رعب وحشت در یمان مردم است.