قتل گاه  کهريزيک زير نظر مراجع قضايی بوده است


راديو فردا:  عزيرالله رجب زاده، فرمانده نيروی انتظامی تهران می گويد بازداشتگاه کهريزگ زير نظر مراجع قضايی بوده و يک بازداشتگاه مخفی نبوده است. او افزوده: نيروی انتظامی تنها می‌تواند، هر فردی را ۲۴ ساعت در بازداشتگاه نگه دارد و تنها زمانی که حکم قضايی داشته باشد، فرد را زمان بيشتری در بازداشت نگهداری می دارد. به گفته فرمانده نيروی انتظامی تهران، نتايج تحقيقات شوری عالی امنيت ملی کشور درباره اين بازداشتگاه در روزهای آينده اعلام می شود