تهدید به اخراج درصورت شرکت در تظاهرات ضد رژیم


راديو فرانسه : به اجبارمقامات ایرانی، یک شرکت آلمانی مواد ساختمانی مجبور شد کارکنان خود را تهدید کند که در صورت شرکت درتظاهرات ضد رژیم، اخراج خواهند شد. وال استریت ژورنال" در شمارۀ امروز خود، جمعه 31 ژوئیه، خبر داد که یک کارمند 34 سالۀ ایرانی آلمانی شرکت Knauf Gips دوهفته پیش در جریان تظاهرات پس از انتخابات دستگیر شده بود. این شخص بعداً آزاد شده است. اما به نوشتۀ این نشریه، مسئولان ایرانی قبل از آزادی وی، از شرکت مذکور خواسته اند مانع حضور دیگر کارکنان خود در تظاهرات شود.


وال استریت ژورنال متن نامه را که در تاریخ 21 ژوئیه توسط شرکت Knauf Gips خطاب به کارمندان آن نوشته شده اینگونه منتشر کرده است: " بدینوسیله به همۀ کارکنان خود یادآوری  می کنیم که عقاید سیاسیشان تنها به خود آنها مربوط نمی شود و اعمال آنان همچنین بر کارشرکت  تأثیر منفی می گذارد. به این دلیل از این به بعد، چنانچه فردی که تحت استخدام ماست در حین تظاهرات علیه حکومت کنونی دستگیر شود، بلافاصله از کار اخراج خواهد شد".


این نامه به امضای ایزابل Knauf از اعضای بنیانگذار شرکت و عضو هیئت مدیرۀ آن در ایران رسیده است.خانم ایزابل Knauf در صحبت با خبرنگار "وال استریت ژورنال"، موقعیت را "بسیار پیچیده" توصیف کرده، اما حاضر نشده است توضیح بیشتری بدهد.


خبرگزاری فرانسه که نتوانسته است اطلاعات بیشتری از مسئول فعالیت های این شرکت در خاورمیانه بدست آورد، یاد آوری می کند که کارمند دستگیر شدۀ شرکت مذکور چهار روز پس از ارسال نامۀ فوق آزاد شده است ولی هنوز در انتظار محاکمه است.