خبرهای کوتاه از تویتر

 

 درگیری میان مردم  پلیس در میدانهای ونک، ولیعصر، هفت حوض، فردوسی و بسیاری دیگر از میادین شهر تهران در جریان است. جمعیت لباس های سبز و سیاه بر تن دارند. در میدان ولی عصر و اطراف مصلی تهران هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شود.

 

شاهدان عینی از حضور مردم در مناطق مرکزی و جنوب تهران خبر ‏داده اند. پلیس به شدت از تجمع ‏افراد در میدان فردوسی تهران جلوگیری می کند. مردم کم کم خودشونو برای حضور میلیونی در اطراف مصلی آماده می کنند. خیابان مفتح نبش تخت طاووس و عباس آباد درگیری شدیدی بین مردم و نیروی انتظامی گزارش می شود ، سطل های آشغال زیادی به اتش کشیده شده است.