دو خبر کوتاه


صدها مامور ضد شورش خیابان امیر آباد شمالی را اشغال کرده اند . مردم رفته رفته در کوچه های منتهی به امیر آباد تجمع می کنند. دو سوی خیابان خسروی محل شهادت ندا آقا سلطان توسط نیروی انتظامی بسته شده است و صد ها پلیس این خیابان را قرق کرده اند.

 

به گزارش گزارشگر شبکه الجزیره در تهران، شدت درگیریها بین نیروهای امنیتی در تهران با مردم که برای شرکت در مراسم یادبود چهلم کشته شدگان که به دعوت خانوادههای عزادار تجمع کرده اند، لحظه به لحظه بیشتر می شود . این گزارشگر میافزاید با توجه به برملا شدن رفتارهای ناقص حقوق بشر و خشونت آمیز نیروهای امنیتی در زندانها و اضافه شدن کشته های جدید به لیست قربانیان حوادث اخیر ، معترضین خشمگین تر از گذشته در این مراسم حاضر شده اند و نیروهای امنیتی با شدت بیشتری برای مقابله در تهران مستقر شده اند . این گزارشگر میافزاید : بنا به کزارشهای رسیده ظاهرا از ورود موسوی به آرامگاه قربانیان توسط مامورین جلوگیری شده و در آخر اشاره میکند که گزارشگران و خبرنگاران بسیاری برای پوشش حوادث امروز اخطار دریافت کرده اند.