اعتراضات شبانه مردم تهران در آستانه چهلمین روز جان باختن ندا آقا سلطان


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از مناطق مختلف تهران و در آستانه چهلمین روز شهادت ندا آقا سلطان مردم تهران بر بام منازل خود و در کوچه ها حاضر شدند و اعتراضات شبانه خود را ادامه دادند.اعتراضات از 10:00 شب آغاز شد و در حالی که مردم تهران بصورت گسترده خود را آماده می کنند تا مراسم چهلمین روز ندا آقا سلطان را برگزار کنند بر بام منازل و در کوچه ها قرار گرفتند و به اعتراضات شبانه  خود که از چندین هفته پیش شروع شده بود  ادامه دادند.
مردم در اعتراضات شبانه خود علاوه  بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور شعار ما همه یک صداییم ما همه یک نداییم را سر دادند.


اعتراضات امشب مردم تهران در مناطقی مانند؛ تهران پارس ، جنت آباد ،‌مير داماد ،‌پونك ،‌آزادي ،‌ونك ،‌تخت طاووس ،‌سيد خندان ،‌اكباتان ،‌صادقيه ،‌تجريش ،‌قيطريه شنیده می شد. شدت اعتراضات در تهران پارس و تخت طاووس و مير داماد بيشتر از ديگر نقاط تهران بود.اعتراضات شبانه مردم تهران تا ساعت 22:30 ادامه داشت.