ماموران انتظامی موسوی را مجبور به ترک بهشت زهرا کردند


راديو فردا :  به گزارش خبرگزاری های بين المللی به نقل از شاهدان، ماموران انتظامی با زور مير حسين موسوی را مجبور به ترک مراسم چهلم ندا آقا سلطان در بهشت زهرای تهران کردند. ماموران انتظامی همچنين ده ها تن از حاضران را بازداشت کرده و م کوشند ديگران را متفرق کنند.