آخرين گزارش ها: هزاران نفر در مصلای تهران تجمع کرده اند 


راديو فردا :  به گزارش خبرگزاری های بين المللی و شاهدان عينی، برغم حضورگسترده ماموران انتظامی و فشار آنها که با پرتاب گاز اشک آور و ضرب و شتم حاضران در بهشت زهرا همراه بود، هزاران نفر در چهلمين روزکشته شدن ندا آقاسلطان، ياد اورا گرامی داشتند. برپايه گزارش ها، طبق اعلام قبلی، مهدی کروبی نيز وارد بهشت زهرا شد و کوشيد بر سر مزارکشته شدگان برود اما ماموران انتظامی او را احاطه کرده اند. همچنين برپايه گزارشها ماموران انتظامی با زور مانع رسيدن مير حسين موسوی بر سر مزار ندا شده اند و نمی گذارند از اتومبيلش پياده شود. گزارش ها از تهران همچنين حاکی است مسئولان امنيتی از صبح امروز خانواده ندا را زير فشار گذاشته اند تا از رفتن به بهشت زهرا خودداری کنند. آخرين گزارش ها بنقل از شاهدان حاکی است هزاران نفر در مصلای تهران تجمع کرده اند و ماوران انتظامی می کوشند آنها را پراکنده کنند. همچنين ماموران شيشه های برخی از خودروهايی را که بوق می زنند شکسته اند.