حضور چهل هزار نفر در بهشت زهرا در مراسم یادبود چهلم جانباخته گان


به گزارش روزنامه حکومتی نوروز، امروز هشت مرداد، جمعیتی بالغ بر چهل هزار نفر در بهشت زهرای تهران گرد آمدند تا یاد جان باحته گان خیزش اخیر مردم را پاس بدارند.  مراسم امروز در شرایطی برگزار شد که نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش پلیس از ساعتها قبل از ساعت اعلام شده مراسم - ساعت چهار بعد از ظهر - با تشکیل دیواره امنیتی در اطراف مزار قربانیان رویداد های اخیر ، سعی در متفرق کردن جمعیت و ممانعت از برگزاری مراسم مذکور داشتند.


این در حالی بود که کثرت جمعیت عملا این مراسم را تبدیل به تجمعی اعتراضی کرد. در بهشت زهرای تهران به حمله نیروهای ضد شورش که سعی در متفرق کردن جمعیت داشت، با سر دادن شعارهایی نظیر" ندای ما ندا بود، بلندترین صدا بود" ، " چوب و چماق و باتوم دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد" ، "زندانی سیاسی، آزاد باید گردد"، "نیروی انتظامی ، سهراب برادرت بود" و نیروی انتظامی، حمایت، حمایت" و همچنین پرتاب شاخه های گل به سمت آنان پاسخ دادند.

 

بنا به این گزارش، چند نفر از تظاهرکنندگان در درگیری با نیروهای ضد شورش مصدوم شدند که در میان آنان چند زن مسن نیز دیده می شد.