يک بازداشتگاه مخفي ديگر

 

political-articles : طبق گزارشات رسیده از یک سری افراد وابسته به دادگستری تهران  تعدادی از دستگیر شدگان در جریان تظاهرات و اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ج.ا.ا  در منطقه ای حوالی شهر لوشان (ظاهرا در پادگانی نظامی) نگهداری می شوند و تحت نظر هستند و کسی از وضعیت آنها خبر ندراد و تا کنون کسی از وجود چنین زندانی آگاهی پیدا نکرده است .
و این در حالی است که مقامات ج.ا.ا مدعی هستند کلیه معترضین در زندانهای شهرهای مربوط به خود به سر میبرند و  وضعیتی مطلوب دارند و تعداد آنها بسیار اندک میباشد در حالی که تمام نقاط ایران زندانیان زیادی به محل های نامعلوم از جمله این مکان در لوشان واقع در جاده قزوین رشت محبوس می باشند.