محاکمات از هفته آینده آغاز می شد، اتهامات سنگین علیه دستگیرشدگان

 

خبرگزاری حکومتی ایرنا: محاکمه عوامل اغتشاشات اخير تهران از هفته آينده آغاز مي شود. کيفرخواست تعدادي از متهمان شرکت در اغتشاشات خياباني تهران جهت محاکمه آنها از سوي دستگاه قضايي صادر شده است. براساس اين گزارش در نخستين مرحله از محاکمه متهمان به طراحي و اجراي تحرکات خرابکارانه، کيفرخواست حدود 20 تن از عناصر برهم زننده نظم و امنيت مردم صادر شده و آنها به اتهام ارتکاب جرايمي نظير ارتباط مستمر با گروهک تروريستي نفاق، بمب گذاري، حمل سلاح گرم، حمل نارنجک جنگي، حمله هدفمند به نيروهاي انتظامي و بسيجيان، حمله هدفمند به مراکز دانشگاهي و نظامي، ارسال تصوير براي رسانه هاي دشمن، سازماندهي اوباش و اغتشاشاگران و ايراد خسارت به اموال و اماکن دولتي و عمومي اعم از تخريب و تحريق بانکها و منازل مسکوني محاکمه خواهند شد. در اين مرحله آمران شورش هاي پس از انتخابات محاکمه نمي شوند، بلکه برخي آثار و نتايج طراحي سناريونويسي آنها به عنوان دستورالعمل اغتشاشات روشن خواهد شد. در ميان متهمان به مشارکت در شورش هاي خياباني افراد مرتبط با گروهک منافقين و بهائيت حضور دارند.