نام و مشخصات به همراه شماره تلفن و رده خدمتی شماری از مزدوران که دست شان به خون جوانان آغشته است

 

وحید استاد غلامرضا مامور سازمان حافظت اطلاعات سپاه در نمسا 09126174374


سردار سید صفرعلی موسوی فرمانده فرودگاه خمینی و اگاه به تمام ترددات خیلی محرمانه و سری به کشور در چند مدت اخیر 09122175441


سرهنگ پاسدار حاج علی پناهی فرمانده حوزه مقاومت بسیج مستقر در تهرانسر 09123337202


حامد کبیری مامور سپاه قدس در بخش دفتر فلسطین واحد حماس 09127056387


علی حنفی نفر دست راست تیم حفاظت لاریجانی 09192022708


محسن حسن زاده شاغل در سپاه قدس و عنصر رسمی اطلاعاتی سابق در جنوب غرب تهران ستوان

سوم 09123337202


محمد جهان تیغ کارمند معاونت امنیت وزارت اطلاعات در شهر ری 09127640698


حسن جوهری فرمانده پایگاه شهید باکری در جنوب غرب تهران 09123221109


مهدی کرمی کارمند وزارت اطلاعات مامور در وزارت کشور 09352250796


ستوان سوم پاسدار عبدالله کریم خانی مامور در مقر شهید مطهری 09124488044


داوود خدک کارمند وزارت اطلاعات در حراست صدا و سیما 09125289774


خانم خادم کارمند اداره اطلاعات نمسا 09123280804


ستوان دوم پاسدار سید محسن خامسی مامور در ستاد مشترک سپاه و فرمانده پایگاه شهید دلاوری در محدوده خیابان جمهوری 09122476306


امیر خزایی فرمانده گردان 289 اویس قرنی 09123942820


سروان پاسدار علی کیایی مامور در معاونت عملیات دفاعی ستاد مشترک سپاه 09127158839


ستوان دوم پاسدار کوه خیل فرمانده حوزه مقاومت بسیح در شهریار 09126908895


میثم مداحی مسئول عملیات حوزه 277 ابوذر غفاری 09356522140


سروان وحید مهدوی جانشین معاونت عملیات سپاه ناحییه قم و فرزند سرهنگ مهدوی محافظ سابق ایت الله حکیم 09192528212


محمد محمودی مسئول مدیریت 1300معاونت اطلاعات منطقه تهران 09124941923


میرزایی کارمند وزارت اطلاعات مامور در معاونت سیاسی انتظامی وزارت کشور 09121890064


محمد براتی کارمند وزارت اطلاعات در حراست صدا و سیما 09354793505


محمد رضا محمدخانی کارمند اداره ضد جاسوسی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه ستوان یکم پاسدار0212286063809124436912

محمد محصلی کارمند سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه 09329168289


مصطفی باجلان کارمند اداره اطلاعات استان تهران 09125151762


سروان محمد نجفی مامور در معاونت عملیات لشگر 10 سیدالشهدا و از مجریان طرح نظیر به نظیر در نیرو مقاومت 09128018009


سرهنگ حسن رجبی فرمانده سابق ناحییه مقاومت سیدالشهدا و فرمانده فعلی قرارگاه دفاعی روح الله در تهران 09124852082


محمد راز مسئول مدیریت 700(پشتیبانی و فنی) معاونت اطلاعات ناحییه مغداد 09122239575


ستوان یکم پاسدار مجید رضاییان فرمانده پایگاه مقاومت در محدوده یافت اباد 09126040859


ابوالفضل روشنی کارمند وزارت اطلاعات استان تهران 09121031878


سرهنگ نادر صادق زاده مسئول ترابری سپاه منطقه تهران 09125495286


ستوان یکم پاسدار سعید عسگر بیوکی مسئول عملیات حوزه مقاومت بسیج محدوده ستارخان 09122500529
سرهنگ شریفی مامور در اداره ضدجاسوسی سازمان حفاظت سپاه 02283172536


حاج علی ساروخانی کارمند سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نماینده دادستان در اجرای احکام 0912228009502282228017


هادی سواد زاده مسئول عملیات حوزه مقاومت بسیج محدوده نازی آباد 09125085074


سید محمد سید عسگری مسئول دفتر تشریفات لبنان در سپاه قدس 09125049719

02155921746


سید مهدی چاوشی مامور در اداره عملیات دفاعی نمسا 09126959919


مجید صیدی فرمانده پایگاه شهید فراهانی حوزه ادارات 09123280800


سرهنگ موسی شهبازی مسئول اطلاعات تیپ 3 رمضان لشگر 27 محمد رسول الله تهران 09121952825


بابک شهبازی مامور در معاونت فناوری و مخابرات سپاه منطقه تهران 09354344147


شهروز(مهدی) ستوان سوم پاسدار علینقی مسئول اطلاعات حوزه مقاومت محدوده فلاح تهران 09122330600


سرگرد رضا شهسواری مسئول عملیات ناحییه مقاومت ابوذر تهران 09122343412


مهدی شریفیان از اعضا تیم حفاظت احمدی نژاد 09125283192


سرگرد شیرزاد مامور در پلیس امنیت منطقه تهران بزرگ 09127294172


حاج محمد طاهری کارمند وزارت اطلاعات مامور در حراست وزارت کشور 09126881002

02133803187

سروان هادی تاجداری مامور در مدیریت 300 معاونت اطلاعات لشگر 10 سیدالشهدا در تهران 09192355536


ستوان دوم پاسدار مصطفی یاری مامور در پشتیبانی اداره اطلاعات منطقه تهران 09122959962


سرهنگ مصطفی زارع مسئول مخابرات سپاه منطقه تهران 09123277793


سرهنگ پاسدار ضیایی(صفری) مامور در ضد براندازی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه 02138553972


سرهنگ پاسدار داوود تمدن مسئول مالی لشگر 27 محمدرسول الله تهران و مسئول پیشین اداره عملیات پلیس امنیت تهران 09123356068

 

 

http://peyrovaneshahzadereza.blogspot.com/2009/06/blog-post_29.html