فعال دانشجوئی به دلیل فعالیت های انتخاباتی از تحصیل محروم شد

 

روزنامه اعتمادملی وابسته به کروبی: بابک زمانيان عضو انجمن اسلامي پلي‌تکنيک تهران و از اعضاي ارشد ستاد مهدي کروبي بنا به آنچه که فعاليت انتخاباتي براي اين کانديداي انتخابات رياست جمهوري ناميده شد به محروميت طولاني‌مدت از تحصيل محکوم شده و دانشگاه اميرکبير از ورود وي به دانشگاه جلوگيري کرده است. به گزارش خبرنامه اميرکبير، زمانيان در دو سال پيش توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي به يک سال حبس تعزيري به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از راه فعاليت تبليغي عليه نظام محکوم شده بود که حداکثر مجازات در اين بند در قانون بود.