تجمع اعتراضی توام با خشم خانواده های دستگیرشدگان

 

   فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: تجمع اعتراضی توام با خشم خانواده های دستگیرشدگان

بنابه گزاشات رسیده، خانواده های دستگیر شدگان قیام مردم ایران در مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب تجمع کردن و نسبت به عدم اطلاع و آزاد کردن عزیزانشان سخت به خشم آمده اند و به اعتراضات خود ادامه دادند.


امروزبيش از 150 نفر از خانواده ها در مقابل درب دژباني زندان اوين تجمع كردند و همگي خواستار ملاقات با عزيزان خود بودند .اكثر خانواده ها بعد از شنيدن خير كشته شدن تعدادي از بازداشت شده ها درزندان اوين در اثر ضرب و شتم به شدت نگران وضعيت سلامتي عزيزان خود هستند .تعدادي از مادران و همسران اشك مي ريختند و با خشم مي گفتند اگر مسلمانيد و انسانيت داريد فقط بگذاريد براي يك لحظه كوتاه آنها را ببينيم .خامنه اي و احمدي نژاد را نفرين مي كردند و مي گفتند اميدواريم به روز سياه بنشينيد و فلاكت و بدبختي تان را ببينيم.


بچه هاي ما به كدامين گناه بايد دستگير و شكنجه بشوند.اگر بلايي سر فرزندان ما بيايد خانه تان را به آتش مي كشيم.

 

امروز در مقابل دادگاه انقلاب نيزحدود 100 نفر از خانواده ها نگران و چشم انتظار اعلام اسامي عزيزانشان براي گذاشتن كفالت و آزادي بودند .اكثر خانواده ها به خصوص آنهايي كه هنوز هيچ خبري از عزيزان خود ندارند از ساعت 8 صبح تا 3 بعد از ظهر به انتظار خبري از عزيزان خود در مقابل دادگاه انقلاب در گرما مي ايستند .واگر سوالي در مورد عزيزان خود بپرسند با داد وفرياد كاركنان دادگاه انقلاب رو به رو مي شوند كه ما چه مي دانيم .اسامي را روي ديوار زده ايم كه مزاحم كار ما نشويد .اگر اسم او بود كه برو فيش حقوقي بيار اگر هم نبود برو دنبال كارت فردا و يا روز ديگر بيا تا اسمش را اعلام كنند .

لیست جدید از اسرای قیام مردم ایران که در شکنجه گاههای این رژیم بسر می برند جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد.

1- رامين شجاعي 27 ساله ليسانس كشاورزي پنجشنبه 18 تيردر اميرآباد بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
2- مرتضي سلطاني ابهري 24 ساله ليسانس عمران جمعه 26 تير در ولي عصر بازداشت و بعد از انتقال به كلانتري 148 به اوين منتقل شده
3- سيد محمد ربيعي 26 ساله دانشجوي مديريت بهره وري پنجشنبه 18 تيردر انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
4- وحيد اشتري 21 ساله ديپلم شنبه 30 خرداد در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده و در اين مدت تنها 1 بار با خانواده خود تماس گرفته
5- ميكاييل ملكان 29 ساله فوق ديپلم كامپيوترشنبه 30 خرداد در آزادي بازداشت و در اين مدت هيچ اطلاعي از وي نيست اگرچه زندان اوين دستگيري وي را تاييد كرده
6- فرشاد لشگري 31 ساله شغل آزاد پنجشنبه 18 تير در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده
7- سينا كسمايي 24 ساله ليسانس نقشه كشي پنجشنبه 18 تير در 16 آذر بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
8- محمد مهدي هاشمي 26 ساله ديپلم شغل آزاد چهارشنبه 3 تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده
9- محمد ياسر بهمني 26 ساله ليسانس زبان پنجشنبه 4 تير در صادقيه بازداشت و به اوين منتقل شده
10- احسان لقماني چهار دانگه 32 ساله ليساني عمران جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخ
11- امير صحرايي 25 ساله دانشجو شنبه 6 تير در تهران پارس بازداشت و به اوين منتقل شده
12- آرش مزيناني 28 ساله طراح پنجشنبه 18 تير در اميرآباد بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
13- حسن شمسي مقدم 20 ساله ديپلم پنجشنبه 18 تير در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده
14- صادق قبادي 30 ساله ليسانس كامپيوترشنبه 30 خرداد در بوستان بازداشت و به اوين منتقل شده
15- يوسف لطيفي 26 ساله دانشجو شنبه 30 خرداد در شادمان بازداشت و در اين مدت هيچ اطلاعي از وي نيست
16- امير ميرزايي 31 ساله شغل آزاد پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده
17- احمد يوسف آبادي 27 ساله فوق ديپلم كامپيوتر جمعه 26 تير در ولي عصر بازداشت و بعد از انتقال به كهريزك به اوين منتقل شده
18- صابر فرشچي 30 ساله شغل آزاد جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
19- علي احتشامي 20 ساله دانشجوي رياضي شنبه 30 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
20- ارمين حسن زاده 24 ساله دانشجوي عمران شنبه 6 تير در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده
21- محمد رضا شجاعي 29 ساله ليسانس هنر شنبه 30 خرداد در ازادي بازداشت و به اوين منتقل شده
22- كاوه كمالي 25 ساله پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
23- فرزاد طالب لو 26 ساله ديپلم كارمند جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكاننگهداري وي نامشخص
24- كامران همايوني 35 ساله شغل آزاد جمعه 26 تير بازداشت و به اوين منتقل شده
25- عبدالحميد فاروق نپا 28 ساله فوق ليسانس عمران پنجشنبه 18 تير در كارگر بازداشت و به اوين منتقل شده
26- ايمان محسني 20 ساله ديپلم پنجشنبه 18 تير بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
27- عرفان فهيم پور 28 ساله شنبه 30 خرداد در شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده
.

 

طبق اخبار اعلام شده علی خامنه ای روز گذشته دستور تعطیلی یکی از شکنجه گاهها را پس از عیان شدن صادر کرده است تا از این طریق یکی از آثار جنایت خود را از بین ببرد. هیئت تحقیق و کمسیونهای که زیر نظر خامنه ای تشکیل می شود همانند موارد قبلی مانند قتل زهرا کاظمی و سایر جان باختگان چیزی جزء برای فریب و پنهان کردن و شانه خالی کردن از جنایتهای خود نمی باشد.