یکی دیگر از دانشجويان دانشکده نفت اهواز دستگیر شد

 

خبرنامه امیرکبیر: یکی دیگر از دانشجویان دانشکده نفت اهواز به نام مصطفی آهوخٌش، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان بازداشت شد.

روز گذشته طی تماسی تلفنی که از طرف نیروهای امنیتی با مصطفی آهوخٌش گرفته شد، وی با لحن بدی تهدید شد که خود را برای معرفی و تحویل به اهواز برساند، در غیر این صورت با مراجعه به سنندج او را بازداشت و به اهواز منتقل خواهند کرد.این در حالی است که دو دانشجوی دیگر این دانشگاه به نام های سعید شجاعی زاده و خسرو موسی وند هنوز در بازداشت به سر می برند و اطلاع دقیقی از آنها در دست نمی باشد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر جمعه شب طی تماس تلفی کوتاهی که با خانواده ی این دو نفر برقرار شد، تنها به ذکر این مورد که آنها را از تهران به اهواز منتقل کرده و حالشان هم "خوب" است بسنده کرده اند.


گفتنی است علی رغم آنکه بازداشت های اخیر به خاطر حوادث بعد از انتخابات در دانشگاه بوده اما ریاست دانشکده نفت اهواز هیچ گونه مسئولیتی در قبال این حوادث به عهده نگرفته و حتی با سوء مدیریت خود نیز به آن دامن زده است.مسئولین دانشگاه تنها عنوان می کنند که این دانشجویان توسط عوامل سپاه پاسداران بازداشت شده اند.