احمدی ‌نژاد سرپرست دستگاه سرکوب و شکنجه وزارت اطلاعات شد

 

خبرآنلاین: پس از آنکه علوی معاون اطلاعات خارجی که از سوی احمدی‌نژاد به سرپرستی این وزارتخانه انتخاب شده بود حکم را برگردانده و احمدی‌نژاد خود مجبور می شود سرپرستی وزارت اطلاعات را شخصا برعهده گیرد.در جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت 4تن از وزرا شامل صفارهرندی،جهرمی ،لنکرانی ومحسنی اژه ای نسبت به بی تفاوتی احمدی نژاد به دستور رهبری برای برکناری مشایی اعتراض می کنند که احمدی نژاد در پاسخ اظهار می کند که شما با شناختن مشایی فاصله زیادی دارید و شاید در آینده بتوانید به حد مشایی برسید که محسنی اژه‌ای با ناراحتی به وی می گوید که ما نمی خواهیم مثل مشایی شویم و احمدی نژاد به بهانه تنفس از جلسه دولت خارج می شود.

 

در روز پنج شنبه محسنی اژه ای به همراه 6تن دیگر از وزرا شامل صفارهرندی،جهرمی ،مصری،لنکرانی ،سعیدی کیا و نوذری جلسه ای را درباره چگونگی برخورد با نافرمانی احمدی نژاد نسبت به دستور کتبی رهبری تشکیل می دهند که احمدی نژاد از این موضوع مطلع می شود و تصمیم به عزل محسنی اژه ای می گیرد.

 

گفته می شود پس از این عزل ، محبوبیت محسنی اژه ای بطور بی سابقه ای در میان پرسنل وزارت اطلاعات افزایش یافته به نحوی که علوی معاون اطلاعات خارجی که از سوی احمدی نژاد به سرپرستی این وزارتخانه انتخاب شده بود حکم را برگردانده و احمدی نژاد خود مجبور می شود سرپرستی وزارت اطلاعات را شخصا بر عهده گیرد.