مراسم چهلم ندا در بهشت زهرا برگزار می شود

 

سحام نیوز وابسته به کروبی: مادر ندا اقا سلطان اعلام کرد : چهلم دخترم به بهشت زهرا سر خاک دخترم می روم  (ساعت 5 عصر روز 8 مرداد) چرا که  من دوست ندارم که مراسم به گونه ای برگزار شود که بچه های مردم به خطر بیافتند . مادر ندا آقاسلطان در باره عدم ارائه مجوز به وی برای برگری مراسم چهلم ندا آقاسلطان گفت : "ما مسجد نیلوفر را برای برگزاری مراسم ندا گرفته بودیم اما برای برگزاری مراسم در آنجا به ما مجوز ندادند و البته خواستار برگزاری مراسم در سالن بهشت زهرا بودیم که باز هم اجازه ای داده نشد . هرچند که توانستیم از یک مسجد برای برگزاری مراسم مجوز بگیریم ولی بعد از انکه اطلاع پیدا کردم که در این باره اطلاع رسانی گسترده ای صورت گرفته و من نگران ان شدم که به دنبال برگزاری این مراسم باز اتفاقات ناگواری روی دهد که بنابراین مراسم را لغو کرده وقرار شد تنها با حضور بر سر خاک دخترم یادش را گرامی بداریم