دومین حکم سنگسار در یک ماه گذشته


خبرگزاری حکومتی مهر: رئيس کل دادگستري شهرستان اسکو گفت؛ پرونده يک محکوم به سنگسار به جرم رابطه نامشروع با عدم صلاحيت به دادگاه کيفري استان آذربايجان شرقي ارسال شده است.يوسفي در گفت وگو با مهر گفت؛ جرم ارتکابي قابل رسيدگي در دادگستري شهرستان اسکو نبوده، لذا پرونده با عدم صلاحيت به دادگاه کيفري مرکز استان ارسال شد. خانم س. م مدت چهار سال است که در زندان تبريز به سر مي برد و گفته مي شود سال ها با همسرش اختلاف داشته و به دلايلي از جمله فقر مالي و بي توجهي شوهر به خواسته هايش با مردي ارتباط برقرار کرده بود و پس از مدتي با برملا شدن موضوع، محاکمه شد. گفته مي شود دادگاه س . م را با اتهام زناي محصنه به سنگسار محکوم کرده است. قاضي يوسفي از روند رسيدگي به اين پرونده در دادگاه کيفري استان اظهار بي اطلاعي کرد.