اسامی شمار دیگری از بازداشت شدگان روزهای اخیر

 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده خانواده های دستگیر شده برای چندمین هفتۀ متوالی در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین تجمع کردند و نسبت به عدم اطلاع از وضعیت عزیزانشان اعتراض کردند و خواستار آزادی عزیزان در بند خود شدند.


روز یکشنبه 4 مرداد ماه نزديك به 150 نفر از خانواده ها كه اكثرا مادران بودند در بيرون و داخل دادگاه انقلاب به انتظار اعلام اسامي عزيزانشان از ساعت 8 صبح تا 12بودند .نزديك به ساعت 10 صبح 25 اسم براي تعيين كفالت اعلام شد اما هنوز عده زيادي هستند كه تكليف آنها مشخص نشده و حتي يك تماس كوتاه نيز با خانواده خود نگرفته اند كه خانواده ها حداقل بدانند كه عزيزانشان سالم و زنده هستند. از طرف دادگاه انقلاب به خانواده هايي كه كفالت را تهيه مي كنند گفته مي شود امروز ساعت 5 بعد از ظهر آزاد مي شوند دريغ از اينكه خانمها ساعت 7 بعد از ظهر و آقايان ساعت 8 بعد از ظهر آزاد مي شوند و خانواده ها از ساعت 5 بعد از ظهر جلو درب زندان اوين به انتظار مي ايستند و حتي ممكن است عده اي در آن روز آزاد نشوند .


علاوه بر دادگاه انقلاب تعدادي اسامي نيز از طرف زندان اوين اعلام مي شود اما خانواده ها به هيچ كدام اعتمادي ندارند و همچنان نگران وضعيت عزيزانشان هستند .


در مقابل زندان اوين هم نزديك به 100 نفر از خانواده ها در انتظار تاييد اسم و محل نگهداري عزيزانشان در گرما ايستاده بودند.


از وضعیت و شرایط بعضی از دستگیر شدگان که در خرداد ماه دستگیر شده اند هنوز هیچ خبری در دست نیست.آنها هیچگونه تماسی با خانواده های خود نداشته اند و تا به حاال دادگاه انقلاب و سایر ارگانها از تایید دستگیری آنها خوداری می کنند. خانواده ها از محل بازداشت عزیزانشان ، شرایط و وضعیتشان در بی خبری مطلق بسر می برند.


لیست اسامی گروه دیگری از بازداشت شدگان برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می دهیم؛


1- احمد سوري 29 ساله ديپلم شغل آزاد چهارشنبه 27 خرداد در ونك بازداشت و بعد از انتقال به كهريزك به اوين منتقل شده و در اين مدت تنها يك بار با خانواده خود تماس گرفته
2- عليرضا مختاري 25 ساله ليسانس كامپيوتر پنجشنبه 18 تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل شده
3- فريبا وطن خواه 27 ساله ليسانس كامپيوتر پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
4- معصومه عليخاني 25 ساله شنبه 30 خرداد در آزادي بازداشت و هنوز نام وي از هيچ نهادي تاييد نشده
5- محمد نظري 28 ساله دانشجوي حقوق پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و بعد از انتقال به كلانتري 148 به اوين منتقل شده
6- مهدي حقيقي 20 ساله ديپلم پنجشنبه 18 تير در كارگر بازداشت و هنوز نام وي از طرف زندان اوين و دادگاه انقلاب تاييد نشده
7- سياوش ازموده 24 ساله فوق ديپلم حسابداري پنجشنبه 18 تير در ولي عصر تقاطع زرتشت با زداشت و به اوين منتقل شده
8- محمد حسن مرادي 23 ساله جمعه 26 تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
9- صالح عليمحمدي 21 ساله دانشجوي مهندسي شيمي جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
10- مسعود كاكاوند 34 ساله متاهل ليسانس ادبيات پنجشنبه 18 تير بازداشت و به بند 240 اوين منتقل شده
11- علي اكبر ذبيحي 27 ساله ديپلم و شغل ازاد متاهل دوشنبه 25 خرداد در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده تنها شخصي به خانواده وي اطلاع داده كه در زندان اوين است اما وي تاكنون با خانواده خود تماس نگرفته
12- حسن صيادي 19 ساله جمعه 26 تيرتوسط لباس شخصي ها در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
13- محسن خدادادي 24 ساله شغل آزاد جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
14- شهرام حسين خاني 30 ساله ليسانس رياضي پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
15- مرتضي مطهري 28 ساله پنجشنبه 18 تير در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده
16- عباس مصطفوي 29 ساله شغل آزاد جمعه 26 تير در جلو درب دانشگاه تهران بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
17- سجاد محمدي 36 ساله ليسانس محيط زيست و كارمند جمعه 26 تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
18- علي كاظمي 25 ساله ليسانس عمران شنبه 30 خرداد در آزادي بازداشت وگفته شده به اوين منتقل شده اما تا كنون هيچ تماسي با خانواده خود نگرفته است
19- بهزاد دارايي 22 ساله دانشجوي فيزيك پنجشنبه 18 تير در كارگر بازداشت و به اوين منتقل شده
20- فرهادسمساري 25 ساله ليسانس تاريخ پنجشنبه 18 تير بازداشت و به اوين منتقل شده
21- كامران حسني 28 ساله پنجشنبه 18 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
22- محمد صادق جوادي آزاد 30 ساله جمعه 26 تير در ونك بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
23-ابوالفضل سپهري 21 ساله دانشجو شنبه 30 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده

 

جان دستگیر شدگان قیام اخیر مردم ایران در معرض خطر جدی قرار دارد .جوانان دستگیر شده بدستور سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به حسن حداد در شکنجه گاههایی مانند زندان کهریزک معروف به اردوگاه مرگ،شورآباد تهران، کلانتری 148 ، ستاد پیگیری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران منتقل می شوند. در آنجا تحت شکنجه های جسمی وحشیانه قرار می گیرند که تا به حال منجر به مرگ تعداد از آنها شده است.

دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات با وعده و تهدید سعی دارد که از انتشار نام عزیزانشان خوداری کنند. عدم انتشار به موقع اسامی دستگیر شدگان آنها را در معرض شکنجه های وحشیانه که منجر به قتل آنها می شود قرار میدهد.