"احمدی نژاد ماموریت دارد جمهوری اسلامی را سرنگون کند"

 

سایت حکومتی آينده : 5 روز قبل در تحلیلی یکی از نگاهها به احمدی نژاد را ماموریت نهایی او برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرده ونوشتیم:"  در این دیدگاه احمدی‌نژاد، فردی شناخته می‌شود که هدف آن سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس نگاه منتقدان به این دیدگاه، ابهامات مطرح شده راجع به تبار و تغییر نام‌خانوادگی احمدی‌نژاد، عملکرد وی در موضوعاتی نظیر هولوکاست و محو اسرائیل، تغییر مواضع شدید در سیاست خارجی در سال پایانی دولت نهم نسبت به دو سال نخست آن، استفاده اسرائیل از مواضع رادیکال احمدی‌نژاد و تداوم ریاست جمهوری وی، تأثیر طرح اتهامات و روش افشاگرانه او علیه علما و شخصیت‌های نظام بر سست شدن ثبات جمهوری اسلامی و ایجاد اختلافات در سطوح بالا از جمله شواهد و قرائنی است که نشان می‌دهد که عملکرد محمود احمدی‌نژاد در جهت فروپاشی نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، انزوا در سیاست خارجی و صدور قطعنامه‌هایی که حتی در دوران جنگ نیز سابقه نداشته است، ‌از بین رفتن سرمایه‌های ارزی، افزایش نارضایتی داخلی و تضعیف جایگاه نهادهای کلیدی نظام مانند جایگاه رهبری، سپاه‌پاسداران، شورای نگهبان به دلیل اشتباهات غیرقابل توجیه وی از جمله دیگر دلایل منتقدان به دیدگاه اول محسوب می‌شود. "


اکنون در کمتر از یک هفته کشور با بحرانی بی سابقه مواجه شده است:


احمدی نژاد 4عضو کابینه را در یکساعت برکنار کرد که تنها نتیجه آن از بین رفتن اعتبار قانونی هیات وزیران ونیاز به رای گیری مجدد برای دولت از مجلس کند در حالیکه تنها 8روز دیگر و با تنفیذ ریاست جمهوری به وی ٰاو می تواست بصورت طبیعی اینکار را انجام دهد.


جمعه هفته قبل و چند ساعت قبل از خطبه های هاشمی که پیش بینی می شد حاکمیت را با انتقاداتی جدی از ناحیه رییس مجلس خبرگان مواجه کند احمدی نژاد با انتصاب جنجالی ترین عضو دولت نهم به سمت معاون اولی رهبری را در تنگنا قرار داد وحتی 5روز پس از ابلاغ دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر برکناری رحیم مشایی وی مقاومت کرد و با کشیده شدن موضوع به صدا وسیما ، احمدی نژاد بدون برکناری مشایی استعفای وی را با ادبیاتی طعنه آمیز به نظام پذیرفت و آنرا با نامه ای توهین آمیز به رهبری ارسال کرد.


انتصاب مشایی بعنوان ریاست دفتر ومشاورت ارشد خود که عملا جایگاه وی را از معاونت اولی مهمتر می کند حرکت دیگری بود که نشان داد که احمدی نژاد در پی ایجاد تنش در حاکمیت است.
برکناری 4وزیر در یکساعت ومرخص کردن وزرایی نظیر الهام و سعیدی کیا اقدامی دیگر در پاکسازی هیات دولت از وزرای مرید رهبری است.


اینکه اهداف احمدی نژاد از بحران سازی های پیاپی چیست پرسش دشواری است اما به این نکته می توان اشاره کرد که اگر وی در پی انتصاب وزیرانی همراه با خود است ؛ مقطع فعلی بدترین زمان برای تصفیه حساب بود زیرا با این اقدام از یکسو اعتبارقانونی هیات دولت از بین رفته است و از سویی دیگر مراسم تنفیذ به خطر افتاده ودر مرحله سوم نیز رای اعتماد مجلس به وزرایی جدید محال به نظر می رسد.


نتیجه همه این اقدامات آزرده کردن رهبری ، فروپاشی دستگاه اطلاعاتی و افزایش تنش داخلی در نظامی است که با چالش بین المللی در پرونده هسته ای وانتخابات روبروست اقداماتی که هر کودکی می تواند بفهمد که به زیان محمود احمدی نژاد،رهبری ونظام است مگر آنکه وی ماموریتی برای اینکار داشته باشد...