در پی ناتوانی رژیم برای مقابله با اعتراضات مردم، سپاه دوباره مردم را تهدید کردید

 

خبرگزاری حکومتی فارس : سردار سيدمحمد حجازي، زدن اتوها به برق را در ساعت 9 شب حرکت خرابکارانه و اغتشاشگرانه خواند و اعلام کرد؛ سپاه در هر عرصه يي که در آن نظام تهديد شود، وارد مي شود و منتظر حمله دشمن نمي شود. جانشين فرمانده کل سپاه در همايش پاسداران اهل قلم، دايره وظايف سپاه را تشريح و ماموريت هاي اين نهاد را يادآوري کرد.  وي با بيان اينکه مقام پاسداري ايجاب مي کند قبل از اينکه حادثه يي اتفاق بيفتد چاره يي انديشيده شود، گفت؛ اين طور نيست که ما در سنگرهاي خود باشيم و منتظر حمله دشمن باشيم تا با آن مقابله کنيم بلکه ما به سنگرهاي دشمن حمله خواهيم کرد و از اين پس کساني که آغازکننده تهاجم به نظام باشد، سپاه موظف به هجوم و مقابله با آن است و اين يکي از ارکان سپاه است. وي با بيان اينکه عرصه پاسداري منحصر به يک نوع خاص تهديد نيست، گفت؛ در همين قضاياي اخير مسائلي در کشور اتفاق افتاد. جدا از جنبه عمومي و مردمي کارهاي انتخاباتي تا جايي پيش رفت که از مدار يک رقابت انتخاباتي عادي خارج شد و عده يي خواستند از احساسات مردم سوءاستفاده کنند و شرايط را به سمت اهداف خود پيش ببرند و به ناامني دامن بزنند و ناامني را مقدمه دخالت بيگانگان قرار بدهند. حجازي ادامه داد؛ آنها مي خواستند آرام آرام ناامني ها را توسعه دهند تا کشور با يک بحران سراسري روبه رو شود. کيست که نداند بخشي از اين مسائل ناامني، آتش زدن و حمله به اموال عمومي در راستاي خواست دشمنان قسم خورده انقلاب بود. جانشين فرمانده کل سپاه با اشاره به رسانه هاي بيگانه اظهار داشت؛ هر کس که براي يک بار به رسانه هاي بيگانه مراجعه کند و شادي مجريان را ببيند که با چه نشاط و شور و شعفي مسائل ناامني را در ايران دنبال مي کنند به خود ترديد نمي دهد که اين جور مسائل آب به آسياب دشمن ريختن است و دامن زدن به اين آشوب ها از اهداف و برنامه هاي بيگانگان است.

 

حجازي در ادامه خاطرنشان کرد؛ اينکه تصور شود چند آشوبگر آمدند و اغتشاش کردند و رفتند بسيار ساده لوحانه است. وقتي در سايت ها و برنامه هاي بيگانگان مطرح مي شود که به چه نحو در خيابان ها حاضر شويد و چه تجهيزاتي داشته و با ماموران چه برخوردي داشته باشيد اين ديگر انعکاس خبري و حرفه خبرنگاري نيست، بلکه آموزش خرابکاري است. وي در ادامه سخنان خود گفت؛ چند روز پيش پيشنهاد داده و گفته بودند ساعت 9 اتوها را به برق بزنيد تا زلزله يي در صنعت برق رخ دهد. اين موضوع را تلويزيون امريکا و بي بي سي منعکس مي کردند. آيا اين تبليغ خرابکاري و اغتشاش نيست.

 

البته ما از مسوولان اداره برق سوال کرديم که آيا در مصرف برق مشکلي به وجود آمده است که آنها گفتند، نه شرايط عادي بود.جانشين فرمانده کل سپاه يادآور شد؛ سفارتخانه برخي از کشورهاي بيگانه از جمله انگليس در اين عرصه فعاليت مي کنند و اين جايي نيست که ما خود را کنار بکشيم بلکه اين عرصه پاسداري است و بايد با عوامل اصلي آنها برخورد کرد البته برخي از افراد ناآگاهانه وارد اين مسائل شدند. حجازي با بيان اينکه هيچ کس حق ندارد به مردمي که در گروه هاي فعال در انتخابات حضور داشتند، بدبين شود، گفت؛ اما وقتي ناامني صورت گيرد و اين فعاليت ها به آشوب و جريان سازي منتهي شود، مردم صف خود را از اين آشوبگران جدا مي کنند و البته جدا کرده اند.