احمدی نژاد وزرای اطلاعات و ارشاد خود را برکنار کرد

 

خبرگزاری حکومتی مهر: یک منبع آگاه در دولت به خبرنگار مهر گفت: در پی درگیری لفظی وزیر اطلاعات با رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت بر سر معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی علیرغم مخالف رهبری ، محمود احمدی نژاد، غلامحسین محسنی اژه ای را از کار برکنار کرد.این در حالی است که ساعتی پیش خبر رسید رئیس جمهور محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد کابینه خود را نیز به همین دلیل از کار برکنار کرده است.بنابر برخی گزارشات تایید نشده دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز امروز با حکم رئیس جمهور برکنار شده اند. این اخبار هنوز رسمی تائید نشده اند.