صدای اعتراضات شباته مردم در مناطق مختلف  ادامه یافت

 

شب گذشته، مردم در چندین نقطه تهران همانند شبه های گذشته بر بالای بام ها و در کوچه ها و خیابان های فرعی با شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. بنا بر گزارش فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،  اعتراضات در مناطقی مانند  سید خندان، میرداماد، اقدسیه، تهران پارس ،شمس آباد ،آزادی، اکباتان ، شهرک غرب ، سعادت آباد، پونک  ادامه یافت .شدت اعتراضات در میرداماد ،سید خندان، صادقیه و شهرک غرب بیشتر از دیگران نقاط تهران بود.نیروهای سرکوبگر بسیجی و لباس شخصی ها سوار بر موتور  در خیابانها اصلی حرکت می کردند و از این طریق سعی داشتند که جو رعب و وحشت را در بین مردم ایجاد کنند ولی مردم بدون توجه به وجود آنها شعارهای را خود را بلندتر فریاد می زدند.