احضار مديران كيهان، ايران و فارس با شکایت خاتمی و بهشتی


خبرگزاری حکومتی ایسنا: وكيل مدافع سيد محمد خاتمي، عليرضا بهشتي و مهدي هاشمي از احضار مديران مسوول روزنامه‌هاي ايران،كيهان و مديرعامل خبرگزاري فارس و سايت رجانيوز با شكايت موكلانش خبر داد.


سيد محمود عليزاده طباطبايي با بيان اين مطلب، دليل شكايت عليرضا بهشتي از روزنامه كيهان را چاپ مطالبي عنوان كرد كه در آن وي به ارتباط با آمريكاييان متهم شده است.


طباطبايي ادامه داد: خبرگزاري فارس اقدام به درج خبري مبني بر پرداخت رشوه از سوي استات اويل به مهدي هاشمي كرده بود كه پرونده‌اي به اتهام نشر اكاذيب و افترا در شعبه‌ اول دادسراي كاركنان دولت و رسانه براي اين خبرگزاري مطرح رسيدگي است.


وكيل مدافع مهدي هاشمي با اشاره به شكايت موكلش از روزنامه ايران و سايت رجانيوز گفت: اين پرونده در شعبه‌ دوم دادسراي كاركنان دولت و رسانه مطرح است و اين دو رسانه اخباري مبني بر دخالت مهدي هاشمي در اغتشاشات پس از انتخابات منتشر كرده بودند.


وي هم‌چنين به شكايت سيد محمد خاتمي از روزنامه‌ ايران اشاره كرد و گفت: روزنامه ايران در خبري مدعي شده بود كه آقاي خاتمي با آمريكاييان در مصر ديدار داشته است؛ در حالي كه اصلا آقاي خاتمي به مصر سفر نكرده است و پرونده‌ي مذكور در شعبه‌ي دوم دادسراي كاركنان دولت و رسانه مطرح است.