گزارشی از مراسم سال گرد شاملو-جوانان خرمای مرگ جمهری اسلامی پخش کردند

 

بنا به دعوت کانون نویسندگان ایران امروز جمعه دوم مرداد ماه سال 88 قرار بود نهمین سالگرد فوت شاعر بزرگ آزادی بر سر مزار وی واقع در امامزاده طاهر کرج بر گزار شود.این برنامه بزرگداشت قرار بود از ساعت 17 آغاز شود. بنا به مشاهدات نیرو ی های امنیتی _ اطلاعاتی لباس شخصی به همراه تعداد زیادی از نیرو های انتظامی با لباس فورم از ساعت ها پیش علاوه بر محاصره مزار این شاعر بزرگ تمامی محل امامزاده طاهر و گورستان واقع در آن جا را به محاصره خود در آورده بودند و سعی داشتند از اجتماع مردم جلوگیری کنند.


با این وجود صد ها تن از دوستداران شاملو تلاش کردند که بر سر مزار این شاعر بزرگ آزادی حضور یابند. این امر موجب برخی درگیری های پراکنده که بیشتر جنبه ی لفظی داشت، شد. بنا به همین گزارشات نیرو های لباس شخصی با تعدادی از شاعران و نویسندگان سرشناس عضو کانون نویسندگان با لحنی زشت و تحکم آمیز درگیر شدند و آنان را از سر مزار شاملو با خشونت دور کردند. با این وجود مردم که هر لحظه بر تعداد آنان افزوده می شد در دسته های چند نفری در اطراف مزار شاملو ایستاده بودند و هر از گاهی نیرو های امنیتی و انتظامی سعی در پراکنده کردن انان داشتند. در میان مردم جوانانی به چشم می خوردند که مچ بند های سبز به دست بسیته بودند. همچنین برخی پوستر های شاملو را در دست داشتند.


از ساعت 17 دقیقه تا زمان تنظیم این گزارش در ساعت 19 مردم به صورت پراکنده و دسته دسته در اطراف مزار شاملو حضور داشتند و تعدادی نیز اقدام به خواندن چند شعر کوتاه از شاملو در گوشه ای از گورستان امام زاده طاهر کردند.


در اطراف گورستان تعداد زیادی ون های سبز رنگ نیرو ی انتظامی و همچنین چندین خودرو پیکان و پژوه که پلاک های سبز رنگ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را داشتند به چشم می خورد. در اطراف این خودروه ها نیرو های لباس شخصی که مشخص بود از اعضای سپاه پاسداران هستند با دوربین سعی داشتند از مردم فیلم برداری کنند تا فضای رعب و وحشت به راه بیاندازند که با بی اعتنایی مردم مواجه شدند.


از دستگیری های احتمالی این مراسم گزارش دقیقی در دست نیست.


از طرف دیگر اخباری مبنی بر توقف 3 قطار متروی تهران _ مهرشهر که باید راس ساعت 4:45 ، 5، 15/5 دقیقه به ایستگاه متروی مهر شهر برسند حکایت دارد که بنا به اعلام شرکت مترو به دلایل فنی بوده است اما بسیاری از دوستداران شاملو که می خواستند با مترو از تهران خود را به مهرشهر کرج و از آن جا به امام زاده طاهر کرج برسند اعتقاد دارند این امر عمدی بوده است.
برخی از جوانان در ابتکاری جالب در میان حضار خرما پخش می کردند و به طنز می گفتند که این خرمای مجلس ختم جمهوری اسلامی است و تاکید داشتند که ما مجلس ختم جمهوری اسلامی را بر سر مزار شاملو برگزار کرده ایم.