احضار شش دانشجوی دانشگاه شهرری

 

فعالان حقوق بشر در ایران: خبرگزاری هرانا : در تداوم برخورد با فعالين دانشجويي و معترضين در دانشگاههاي كشور، شش تن از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه شهرري به كميته انظباطي احضار شدند. شش دانشجوی مذکور عبارتند از : حسین زمانی، محمدعلی قهرمانی، رضا جعفری، محمدحسن اسکندریان، حمیرا خلیلی، نگار اسماعیلیانبنا بر اظهار وزير علوم مبني بر برخورد كميته ها ي انظباطي با دانشجويان خاطي، پيشتر دانشجويان دانشگاههاي سمنان. شيراز . بابل. همدان . تبريز.علامه طباطبايي و در دانشگاه آزاد اسلامي نيز دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد به كميته انظباطي احضار شده بودند.