قیامی که راه معامله با رژیم را بست

 

مسکو، 2 مرداد، خبرگزاری ریا نووستی/ کلینتون: ناآرامی های سیاسی مانع گفتگوی آمریکا با ایران شده است "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مصاحبه ای با بی بی سی اظهار داشت که در حال حاضر ایران "توان این را ندارد" که تصمیمی درباره روابط خود با جهان خارج اتخاذ کند. وی گفت: "اکنون بعلت مباحث داخلی در ایران، برای مقامات تهران دشوار و یا غیر ممکن است که مذاکراتی دیپلماتیک نه تنها با ما، بلکه با همه سایر کشورها و سازمان ها، مثلاً با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان (گروه 1+5) انجام دهند. اکنون بسیاری چیزها متوقف شده اند".